Tel. +48 77 417 05 06

  Fax +48 77 544 93 23

  E-mail: orome@orome.pl

        

 
 
  
 

 

Nowości:

  Wciągniki elektryczne Minifor

  Wciągarki ręczne sceniczne

  Zawiesia z rdzeniem stal.

  Drabiny teleskopowe

  Drabiny magazynowe

  Rusztowanie Rapido 2011

  Zasłony wstęgowe PVC

  Kurtyny spawalnicze PCW

  Wagi małogabarytowe MCWL

  Ostrzarki do wierteł

  Winda dekarska

  Hydrauliczne ciągarki

 

 

 

 

    

 

 

Elektryczne wciągniki łańcuchowe Tralift TE - producent Tractel

 

Tralift TE Wciągarka- Opis:

Wciągnik: produkt wciągnik Tralift TE dostępny jest w różnych modelach. Zakres obciążeń nominalnych wynosi od 125 kg do 2 ton, w wersjach z jedną lub dwiema prędkościami podnoszenia. Na życzenie klienta wciągnik może mieć różne wysokości podnoszenia lub różne długości kabli zwisającej skrzynki z przyciskami. Wciągnik może być wyposażony w wózek elektryczny z przekładnią zębatą lub popychaczem.
Wózek: gama wózków składa się z 3 różnych modeli. Corso TE: dostępne są dwa różne modele (1-tonowy lub 2-tonowy zgodnie z następująca tabelą, z możliwymi różnymi prędkościami przesuwu (3 z jedną prędkością i 2 z dwiema prędkościami) i 2 różnymi typami montażu (podwieszenie na haku lub zaczepie klamrowym).
Wózek Corso: z popychaczem istnieje w wersji 1 lub 2-tonowej z hakiem lub zaczepem klamrowym.
Wózek Corso z przekładnią zębatą istnieje w wersji 1 lub 2-tonowej z hakiem lub zaczepem klamrowym.
W przypadku wózka 1-tonowego minimalny promień krzywizny wynosi 1000 mm, a w przypadku wózków 2-tonowych–1200 mm.
 

- Zasada działania:
Wciągnik: Tralift TE jest wciągnikiem łańcuchowym elektrycznym napędzanym silnikiem poprzez reduktor. Reduktor powoduje obracanie się małego koła łańcuchowego, które z kolei napędza łańcuch. W wersji z jednym cięgnem na jednym z zakończeń łańcucha znajduje się hak do podnoszenia, na drugim zaś zakończeniu umieszczony jest wyłącznik krańcowy. Cięgno bierne łańcucha przechowywane jest w worku na łańcuch. W wersji z dwoma cięgnami jedno zakończenie łańcucha przymocowane jest do korpusu wciągnika (punkt zaczepu). Łańcuch przechodzi przez hak do podnoszenia dochodząc do koła zębatego, na drugim zaś zakończeniu umieszczony jest wyłącznik krańcowy. Luźny łańcuch przechowywany jest w worku na łańcuch. Wciągnik uruchamiany jest za pomocą zwisającej skrzynki niskiego napięcia z przyciskami. Ma ona trzy przyciski: podnoszenie, opuszczanie i wyłącznik awaryjny (w wersji z samym wciągnikiem), zaś w wersji wciągnik z wózkiem - pięć przycisków: podnoszenie, opuszczanie, lewy, prawy i wyłącznik awaryjny. Na korpusie wciągnika znajduje się hak do podwieszania sztywny lub oś sztywna (do montażu ze sprzężeniem bezpośrednim na wózku), służące do umieszczania wciągnika na konstrukcji nośnej. Hak dolny (hak do podnoszenia) jest wyposażony w łożysko kulkowe ułatwiające sytuowanie ładunku podczas operacji podnoszenia. Ładunek jest podłączony do haka bezpośrednio lub za pośrednictwem homologowanego sprzętu, takiego jak zawiesie. Wciągnik wyposażony jest w hamulec tarczowy elektromagnetyczny podłączony do wału silnika. Hamulec utrzymuje ładunek w stanie podwieszonym, gdy zwisająca skrzynka z przyciskami nie jest aktywna lub w przypadku Elektryczne Wciągniki Tralift TEawarii zasilania. Urządzenia zabezpieczające sprawiają, że wciągnik spełnia wymogi bezpieczeństwa.
 

Wózek elektryczny: silnik z napędem ślimakowym i hamowaniem automatycznym uruchamia dwa koła napędowe za pośrednictwem mniejszego koła przekładni zębatej. Przewidziana jest podstawa do podłączenia skrzynki elektrycznej wózka do wózka linii zasilającej. Jako opcja mogą być zainstalowane dwa wyłączniki krańcowe napędu.
W przypadku wózka Corso TE wszystkie ruchy przemieszczania i podnoszenia sterowane są z elektrycznego panelu sterowania na ramie wózka. Skrzynka z przyciskami wraz z kablem zainstalowana jest bezpośrednio na skrzynce elektrycznej za pomocą gniazdka wtykowego. Wciągnik uruchamiany jest za pomocą zwisającej skrzynki niskiego napięcia z pięcioma przyciskami: podnoszenie,opuszczanie, prawy, lewy i wyłącznik awaryjny.


Wózek Corso przepychany - informacje na życzenie.
Wózek Corso z przekładnią zębatą (napędzany łańcuchem manewrowym) - informacje na życzenie.

 

Standardowa wysokość ponoszenia 3,0m

ModelNośność

kg

Ilość cięgienpodz.

łańc.

nośn.

mm

Prędk.

podnosz.

m/min

Moc silnika

kW

Waga dla

stand.

wys.

podn.

kg

Strefa

martwa

mm

Prędk.

wózka

jezdnego

m/min

Moc

wózka

jezdn,

kW

Wciągnika/wózka

waga

Szer.

belek

jezdn.

mm

Min.

prom.

skrętu

mm

pchany

kg

łańc.

kg

elektr

kg

TE12512514x1210

10/3,3

0,3

0,3/0,13

25330Jedna

prędkość

5, 10 lub 20

-33--55-220

lub

220-300

900
TE25025015x158

8/2,7

0,4

0,4/0,13

31340-39--900
TE50050025x154

4/1,3

0,4

0,4/0,13

334300,18414850900
TE50050016,3x198

8/2,7

0,9

0,9/0,13

384000,25465355900
TE1000100026,3x194

4/1,3

0,9

0,9/0,13

43480Dwie

prędkości

9/3

lub

19/6

0,18/0,653586058-220

lub

220-300

1000
TE1000100018x246,3

6,3/1,9

1,6

1,6/0,55

564900,18/0,66671731000
TE2000200028x243,15

3,15/0,8

1,6

1,6/0,55

645800,18/0,682868966-220 lub

220-300

1500

> Zwymiarowane szkice przesyłamy na życzenie

 

Produkty na indywidualną wycenę.

Tel. +48 77 417 05 06 | Fax +48 77 544 93 23


OROME oferuje nowoczesne Wciągarki Elektryczne Łańcuchowe. Model TE może być podwieszany na haku, lub zintegrowany z wózkiem jezdnym.