Mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami

Mata izolowana

Chodnik elektroizolacyjny oferowany przez OROME został zmodyfikowany tak, aby odpowiadał międzynarodowej normie IEC 61111:1992+AC:2000.

Oferujemy chodnik klasy 2.

Maksymalne napięcie robocze wynosi:
* dla napięcia przemiennego 17 000 V,
* dla napięcia stałego 25 500 V.

Systematycznie przeprowadzane są badania właściwości fizykomechanicznych, badania starzeniowe oraz badania opóźnienia palenia, a także wytrzymałości chodnika na przekłucie.

Powierzchnia:
Strona licowa - ryflowana
Strona spodnia - gładka lub z odciskiem tkaniny

Kolor: szary lub inny uzgodniony z odbiorcą
Wymiary arkuszy:
* szerokość: 1220 ± 25 mm
* długość: 1,00 ÷ 8,0 m
* grubość: 6 ± 0,5 mm

Chodnik elektroizolacyjny jest odporny na działanie:
* kwasu - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w H2SO4 23oC/8h
* oleju - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w oleju nr 1 70oC/24h
* niskiej temperatury - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w -25oC/1h

Chodnik elektroizolacyjny w całości poddawany jest próbie napięciowej
z zastosowaniem napięcia probierczego przemiennego o wartości skutecznej 20 kV.

Wartość skuteczna wytrzymywanego napięcia przemiennego wynosi minimum 30 kV.

Do każdego arkusza dołączony jest protokół z przeprowadzonej próby napięciowej.

Produkt na indywidualną wycenę.

Formularz zapytania