Mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI FuelMaster

Przenośnych urządzeń dozujących do oleju napędowego o pojemnościach 1200, 2500, 3500, 5000 i 9000 litrów

Modele:

BFM01200DG
BFM02500DG
BFM03500DG
BFM05000DG
BFM09000DG

 

SPIS TREŚCI

I. PRZEZNACZENIE
II. PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE
      1. WYMIARY
      2. WYPOSAŻENIE
      3. POMPA
      4. PRZEPŁYWOMIERZ MECHANICZNY
      5. PRZEPŁYWOMIERZ CYFROWY
      6. WSKAŹNIK POZIOMU – OIL WATCHMAN PLUS
      8. TABELA LITRAŻOWANIA URZĄDZENIA
III. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
IV. OGÓLNE WARUNKI USTAWIENIA
V. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
      1. UZIEMIENIE
      2. TYMCZASOWE ZASILANIE URZĄDZENIA
      3. STAŁE ZASILANIE URZĄDZENIA
VI. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
VII. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
      1. NAPEŁNIANIE URZĄDZIENIA
      2. TANKOWANIE POJAZDU
VIII. KONSERWACJA URZĄDZENIA
IX. TYPOWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA
X. WARUNKI GWARANCJI

 

I. PRZEZNACZENIE

FuelMaster® jest przenośnym urządzeniem dozującym do oleju napędowego na bazie dwupłaszczowego, naziemnego zbiornika o pojemności 1200, 2500, 3500, 5000 lub 9000 l, wyposażonego w odmierzacz paliw. W zbiornikach FuelMaster® można przechowywać tylko i wyłącznie olej napędowy. Przechowywanie benzyny i innych cieczy jest zabronione.

Powrót do spisu treści

II. PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

1. WYMIARY

Symbol BFM01200DG/* BFM02500DG/* BFM03500DG/* BFM05000DG/* BFM09000DG/*
Pojemność
nominalna [litry]
1200 2500 3500 5000 9000
Długość [m] 1,90 2,46 2,85 2,85 3,25
Szerokość [m] 1,24 1,46 2,20 2,23 2,45
Wysokość [m] 1,77 1,85 1,96 2,34 2,95
Waga [kg] 150 220 280 320 490

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%
* - Końcówka kodu zależy od opcji wyposażenia: AF – licznik analogowy, DF – licznik cyfrowy, MU – dystrybutor z wielodostępem (tylko 3500, 5000 i 9000 l), ZP – dystrybutor legalizowany (tylko 5000 i 9000 l).
Pojemność nominalna stanowi 95% pojemności przelewowej.
Zbiornik dwupłaszczowy (zbiornik w zbiorniku) o wewnętrznej pojemności zbiornika 1200 l, 2500 l, 3500 l, 5000 l i 9000 l jest wykonany z polietylenu średniej gęstości stabilizowanego UV.

 

Powrót do spisu treści

2. WYPOSAŻENIE

1. Zespół dystrybutora paliwa wyposażony jest w:

− elastyczny przewód ssący 1” z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym na końcu,
− przepływomierz pokazujący ilość (litry) przepompowanego oleju od ostatniego zerowania i przepływ całkowity. Dostępne są dwie opcje przepływomierzy - mechaniczny i cyfrowy,
− pompę zasilaną napięciem 230 V wydajności max. 56 l/min (1200 i 2500 l) lub max. 72 l/min (3500 i 5000 l),
− nalewak z automatycznym zaworem zamykającym dopływ paliwa w momencie osiągnięcia maksymalnego poziomu w tankowanym zbiorniku,
− elastyczny przewód dystrybucyjny o średnicy 3/4” o długości 4 m (1200 i 2500 l) lub 6 m (3500 , 5000 i 9000 l).

2. Czujnik aktualnego poziomu oleju - Watchman Plus ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami.

Urządzenie składa się z:
− sondy poziomu umieszczonej w zbiorniku,
− czujnika przecieku (sygnalizuje nieszczelność zbiornika wewnętrznego),
− nadajnika współpracującego z sondą i czujnikiem,
− odbiornika z jednocyfrowym wyświetlaczem (wtyczka z antenką).

3. Czujnik maksymalnego poziomu. Urządzenie składa się z sondy umieszczonej w górnej części zbiornika wewnętrznego i wtyczki, którą należy podłączyć do układu sygnalizującego przekroczenie maksymalnego poziomu lub też automatycznie wyłączającego pompę rozładunkową na cysternie samochodowej. Urządzenie chroni zbiornik przenośnego dystrybutora przed przepełnieniem i przelaniem podczas rozładunku.

4. Odpowietrznik w zbiorniku wewnętrznym. Umieszczony w zbiorniku wewnętrznym (niewidoczny od zewnątrz) wyrównuje poziom ciśnienia w zbiorniku podczas tankowania i rozładunku.

5. Pokrywa rewizyjna w zbiorniku wewnętrznym o średnicy 4”.

6. Dwie pokrywy rewizyjne 16" w zbiornikach o objętości powyżej 3500 l. Jedna z zamknięciem, w zbiorniku zewnętrznym i druga niewidoczna od zewnątrz w zbiorniku wewnętrznym (dostęp jedynie po demontażu zbiornika zewnętrznego).

7. Wlew w postaci dwucalowego króćca zlokalizowany w obudowie dystrybutora umożliwiający uzyskanie szczelnego przyłącza z cysterną dostawczą. Przy wielkościach powyżej 3500 l urządzenia są wyposażone w linię napełniającą składającą się z przyłącza w obudowie dystrybutora, elastycznego przewodu i mechanicznego zabezpieczenia przed przepełnieniem – Spill Stop.

8. Obudowa dystrybutora zamykana na dwa zamki z kluczykami.

9. Uziemienie wyprowadzane na zewnątrz obudowy dystrybutora.

*Wyposażenie może się różnić w zależności od zakupionej opcji zbiornika.
 

Powrót do spisu treści

3. POMPA

Zestaw pompy składa się z:
POMPA: Samozasysająca, elektryczna pompa łopatkowa, wyposażona w zawór obiegu bocznikowego.
SILNIK: Silnik asynchroniczny, jednofazowy, 2 biegunowy, typu zamkniętego (klasa ochrony IP55 zgodnie z przepisami EN 60034-86), z wentylacja własną, podłączony bezpośrednio przez kołnierz do korpusu.
FILTR: Filtr na ssaniu nadający się do kontroli okresowej.

SPECYFIKACJE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
1. Maksymalne natężenie przepływu:
− Dla urządzeń o pojemności 1200 i 2500 l – 56 l/min.
− Dla urządzeń o pojemności 3500, 5000 i 9000 l – 72 l/min.
2. Dopuszczalna temperatura pracy min. –20oC / maks. +60oC.
3. Dopuszczalna lepkość oleju napędowego od 2 do 5,35 cSt.
4. Dopuszczalna wilgotność względna maks. 90%.
5. Napięcie zasilania 230V AC ± 5% wartości nominalnej.
6. Częstotliwość napięcia 50 Hz ± 2% wartości nominalnej.
7. Pobierana moc 370 W (1200, 2500 l) i 500 W (3500, 5000, 9000 l).
8. Dopuszczalny czas pracy by-pass (przy zablokowanym wylocie): 2-3 minut.
9. Wysokość podnoszenia max. 2 m.
10. Zabezpieczenie silnika pompy - automatyczny termiczny wyłącznik ochronny.
11. Stopień ochrony IP55.

Dokładny opis budowy i działania pompy znajduje się w załączonej instrukcji producenta pompy.
 

Powrót do spisu treści

4. PRZEPŁYWOMIERZ MECHANICZNY.

Przepływomierz mechaniczny uruchamiany jest samym przepływającym płynem napędzającym przekładnię zębatą umieszczoną w pokrywie korpusu miernika. Miernik wyposażony jest w nieprzestawialny licznik całkowity litrów oraz licznik aktualnej wartości, który można zerować za
pomocą pokrętła.

DANE TECHNICZNE
- Mechanizm miernika: Tarcza nutacyjna
- Natężenie przepływu (zakres): 20 - 120 litrów/min
- Ciśnienie robocze (maks.): 3.5 bar
- Ciśnienie rozrywające (min.): 28 bar
- Temperatura przechowywania (zakres): - 20oC + 80oC
- Wilgotność przechowywania (maks.): 95%
- Temperatura pracy (zakres): -10oC + 60oC
- Straty ciśnienia (Natężenie przepływu w l/min.) Przy oleju napędowym (Diesla): 30 - 60
- Strata ciśnienia (bar): 0.05 - 0.2
- Dokładność po kalibracji: +/-1%
- Powtarzalność (typowa): +/- 0.3%
- Rozdzielczość odczytu: 0,1 litra
- Połączenia (wlot/wylot): 1“ (calowy) BSP

Kalibracja
Przepływomierz został wstępnie wykalibrowany w fabryce do stosowania z olejem napędowym. Ponieważ szczególne warunki pracy (takie jak - rzeczywiste natężenie przepływu, właściwości i temperatura mierzonego płynu) mogą wpływać na dokładność przyrządu pomiarowego, okresowo należy wykonać ponownie jego kalibrację.

1. Odkręcić korek – śrubę mosiężną.
2. Usunąć z układu powietrze przez dozowanie aż do uzyskania pełnego i stałego strumienia przepływu.
3. Odciąć przepływ przez wyłączenie dyszy (pistoletu dystrybucyjnego), lecz pozostawić pompę pracującą.
4. Przy pomocy pokrętła wyzerować licznik bieżący.
5. Dozować przy natężeniu przepływu, przy którym wymagana jest największa dokładność przy użyciu pojemnika kalibracyjnego o pojemności nie mniejszej niż 20 litrów. Nie zmniejszać przepływu w celu osiągnięcia strefy wyskalowanej zbiornika kalibracji. Właściwym sposobem jest tu kilkakrotne włączenie i zatrzymanie pełnego przepływu aż do uzyskania wymaganego napełnienia.
6. Porównać wielkość wykazaną na zbiorniku kalibracji (wartość rzeczywista) ze wskazaniem miernika (wartość wskazywana).
− W przypadku, gdy wartość wskazywana będzie większa od wartości rzeczywistej, należy poluzować śrubę; W LEWO.
− W przypadku, gdy wskazywana wartość będzie niższa od wartości rzeczywistej, należy dokręcić śrubę; W PRAWO.
7. Operacje z pkt. 4 - 6 należy powtarzać aż do uzyskania zadowalającej dokładności.
8. Dokręcić ponownie korek.

Zadaniem pierścienia samouszczelniającego o przekroju okrągłym (O-ring), który założony jest na śrubie kalibracyjnej jest uniemożliwienie przypadkowego poluzowania śruby regulacyjnej - pierścień ten nie pełni żadnej funkcji uszczelniającej. Z tego względu każdorazowo konieczne jest właściwe wkręcenie korka z uszczelką.

Powrót do spisu treści

5. PRZEPŁYWOMIERZ CYFROWY

A. INFORMACJE OGÓLNE.

Zasada dokonywania pomiarów jest oparta o owalne koła zębate, które zapewniają dużą dokładność w szerokim zakresie natężeń przepływu przy małej stracie ciśnienia. Płyn przepływający przez urządzenie napędza koła zębate, które obracając się wywołują przekazywanie „jednostek” płynu. Dokładny pomiar dozowanego płynu następuje poprzez zliczanie obrotów kół, a zatem przepływających „jednostek”. Magnesy zainstalowane w kołach zębatych, w trakcie kolejnych obrotów cyklicznie wysyłają sygnały do czujnika magnetycznego znajdującego się w komorze pomiarowej. Sygnały są odbierane i przetwarzane przez mikroprocesor. Wlot urządzenia zawiera zainstalowany filtr siatkowy ze stali nierdzewnej, do którego dostęp uzyskuje się poprzez usunięcie kołnierza znajdującego się przy bocznej stronie wlotu.

Użytkownik może wybrać jeden z dwóch trybów pracy urządzenia:
− Tryb normalny: Tryb z wyświetlaniem częściowej oraz całkowitej ilości przesłanego płynu.
− Tryb natężenia przepływu: Tryb z wyświetlaniem natężenia przepływu oraz częściowej ilości dozowanego płynu.

Licznik jest wyposażony w pamięć nieulotną, przechowującą dane ilościowe dotyczące przepływu, nawet w przypadku długotrwałych przerw w zasilaniu.

Główne elementy:
Elektronika pomiarowa oraz wyświetlacz LCD są zamontowane w górnej części przepływomierza, odizolowanej od wypełnionej płynem komory pomiarowej i chronionej przed wpływem otoczenia obudową.

 

Zestawienie parametrów technicznych przepływomierza.

Wartości dla oleju napędowego Licznik
Rozdzielczość L/impuls 33.5
Zakres natężenia przepływu L/min 100 –100
Ciśnienie robocze bar 30
Ciśnienie rozrywające bar 60
System pomiarów Owalne koła zębate
Temperatura przechowywania °C -20 – +70
Wilgotność przechowywania H.R. 95%
Maksymalna temp. działania °C - 10 – +60
Utrata ciśnienia przy maksymalnym natężeniu przepływu bar 0,3 (olej napędowy w 20°C)
Płyny, jakie można mierzyć olej napędowy
Zakres lepkości cSt 2 – 5,35
Dokładność (w zakresie mierzonej objętości) ±0,5
Powtarzalność 0,2%
Gwintowana wlotowa i wylotowa końcówka złączna 1”
Baterie 2 x 1,5 V
Żywotność baterii (szacowana) 18–36 m-cy


Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz licznika zawiera dwa rejestry numeryczne oraz różnego typu wskaźniki wyświetlane tylko wtedy, gdy wymaga tego dana funkcja.

Legenda:
1. Rejestr sumy częściowej (rejestr częściowy; 5 cyfr z ruchomym przecinkiem: 0,000 ÷ 99999 ), wskazujący objętość płynu przesłanego od ostatniego naciśnięcia przycisku RESET.
2. Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
3. Wskaźnik trybu kalibracji.
4. Rejestr sumy całkowitej i kasowalnej (6 cyfr z ruchomym przecinkiem 0,0÷999999 x10 / x100).
4.1. Suma całkowita, której nie można wyzerować (TOTAL).
4.2. Suma kasowalna (RESET TOTAL).
5. Wskaźnik mnożnika sumy (x10 / x100).
6. Wskaźnik rodzaju sumy (TOTAL – suma całkowita / RESET TOTAL – suma kasowalna).
7. Wskaźnik jednostki miary sum: L=litry, Gal=galony.
8. Wskaźnik natężenia przepływu.
9. Wskaźnik jednostki miary sumy częściowej: Qts=kwarty, Pts=pinty, L=litry, Gal=galony.

Przyciski użytkownika
Licznik wyposażono w dwa przyciski (RESET oraz CAL). Każdy z nich ma przypisaną główną funkcję. Wciśnięte jednocześnie, pełnią inne, drugorzędne funkcje.
Do głównych funkcji przycisków należą:
− przycisk RESET: zeruje rejestr częściowy oraz kasowalną sumę,
− przycisk CAL: służy do przechodzenia w tryb kalibracji urządzenia.

Jednoczesne naciśnięcie przycisków pozwala na przejście do trybu konfiguracji, w którym można ustawić żądaną jednostkę miary.

Komora baterii
Urządzenie jest zasilane dwiema standardowymi bateriami 1.5 V (rozmiar N). Komora baterii jest zamykana gwintowaną wodoszczelną zatyczką, którą można łatwo usunąć w celu szybkiej wymiany baterii.

B. ZASADA DZIAŁANIA.
Poprzez zastosowanie właściwego współczynnika kalibracji (czyli „wagi” związanej z pojedynczym impulsem), mikroprocesor – wbudowany (w wersjach z licznikiem) lub zewnętrzny (w wersjach z impulsatorem) – przekłada impulsy wywołane przepływem płynu na jednostki miary wyświetlane
w rejestrze częściowym i rejestrze sum.

Przepływomierze posiadają fabrycznie ustawiony współczynnik K, który został ustawiony w celu otrzymania optymalnych wyników pomiarów dla oleju napędowego. Ustawienia kalibracji można zmienić w sposób opisany w niniejszej instrukcji, ale w każdej chwili możliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych.

Poniżej przedstawiono dwa typowe wskazania wyświetlacza. Pierwszy z nich pokazuje rejestr częściowy oraz rejestr sumy kasowalnej. Drugi wyświetla sumę częściową oraz sumę całkowitą. Przełączenie z wyświetlania sumy kasowalnej do sumy całkowitej następuje automatycznie i jest związane z okresami czasu ustawionymi fabrycznie, które nie mogą zostać zmienione przez użytkownika.

− Rejestr sumy częściowej, umiejscowiony w górnej części wyświetlacza, wskazuje ilość dozowanego płynu od ostatniego naciśnięcia przycisku RESET.
− Rejestr sumy kasowalnej, umiejscowiony w dolnej części wyświetlacza, wskazuje ilość dozowanego płynu od ostatniego wyzerowania tej sumy. Sumy kasowalnej nie można wyzerować zanim nie zostanie wyzerowana suma częściowa, natomiast suma częściowa może zawsze zostać wyzerowana bez zerowania sumy kasowalnej. Jednostka miary obydwu sum może być taka sama, jak sumy częściowej lub inna, zgodnie z ustawieniem fabrycznym lub użytkownika.

Użytkownik nie może dokonać zerowania rejestru sumy całkowitej (TOTAL). Suma całkowita narasta przez cały okres funkcjonowania przepływomierza.

Suma kasowalna oraz suma całkowita są wyświetlane na tym samym obszarze wyświetlacza. W związku z tym nie są widoczne jednocześnie, lecz naprzemiennie.

Urządzenie jest zaprogramowane tak, aby wyświetlać jedną z tych wielkości w dokładnych odstępach czasu.

SUMA CAŁKOWITA (TOTAL) JEST WYŚWIETLANA, GDY URZĄDZENIE JEST W STANIE CZUWANIA.

SUMA KASOWALNA JEST WYŚWIETLANA:
− przez pewien czas po wyzerowaniu sumy częściowej (kilka sekund),
− przez cały czas w trakcie dozowania,
− przez kilka sekund po zakończeniu dozowania. Po krótkim czasie urządzenie przechodzi w stan czuwania, a dolny rejestr pokazuje sumę całkowitą.

UWAGA:
Sumy wyświetlane są za pomocą maksimum 6 cyfr oraz dwóch symboli x10 / x100. Wyświetlacz przełącza się na wyższy mnożnik w następującej kolejności: 100000 x 10 ›? 999999 x 10 ›? 100000 x 100 ›? 999999 x 100.


Dozowanie w trybie awaryjnym
Jest to standardowy tryb dozowania, w którym podczas zliczania jednostek
wyświetlana jest jednocześnie suma częściowa oraz suma kasowalna.
Jeśli podczas zliczania jednostek zostanie przypadkowo naciśnięty klawisz
RESET lub CAL, nie będzie to miało wpływu na stan licznika.
W kilka sekund po zakończeniu dozowania w dolnym rejestrze w miejsce sumy
kasowalnej pojawi się suma całkowita. Napis RESET nad słowem TOTAL zniknie,
a suma kasowalna zostanie zastąpiona sumą całkowitą.
Taki stan nazywa się stanem czuwania (STANDBY). Trwa on do czasu
ponownego użycia urządzenia.

Zerowanie sumy częściowej.
Zerowania sumy częściowej dokonuje się przez naciśnięcie przycisku RESET, gdy urządzenie jest w stanie czuwania, tzn. gdy wyświetlacz pokazuje słowo „TOTAL”.
Po naciśnięciu RESET następuje wyzerowanie, w trakcie którego wyświetlacz pokazuje wszystkie podświetlone cyfry, a następnie wszystkie cyfry, które nie są podświetlone.
Po zakończeniu procesu wyświetlacz pokazuje wyzerowaną sumę częściową oraz sumę kasowalną.
Po chwili suma kasowalna zostaje zastąpiona niekasowalną sumą całkowitą (TOTAL).

Zerowanie sumy kasowalnej.
Zerowania sumy kasowalnej można dokonać wyłącznie po wyzerowaniu sumy częściowej. Sumę kasowalną można wyzerować przytrzymując przycisk RESET, gdy wyświetlacz pokazuje napis RESET TOTAL.

Schemat działań jest następujący:
1. Poczekaj, aż wyświetlacz wykaże przejście w stan czuwania (widoczna będzie jedynie suma całkowita – TOTAL).
2. Krótko naciśnij przycisk RESET.
3. Urządzenie rozpocznie zerowanie sumy częściowej.
4. Gdy pojawi się suma kasowalna (RESET TOTAL), naciśnij ponownie RESET i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekundę.
5. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno: wszystkie pola, pola wyłączone oraz strona z wyświetloną sumą kasowalną (RESET TOTAL).

Dozowanie w trybie pomiaru natężenia przepływu.
Możliwe jest dozowanie z jednoczesnym wyświetlaniem:
− aktualnie dozowanej ilości,
− natężenia przepływu [jednostka sumy częściowej / minutę], jak widać na wyświetlaczu obok.
Aby przejść do tego trybu, należy:
− zaczekać, aż urządzenie przejdzie w stan czuwania, tzn. wyświetlacz pokaże tylko sumę całkowitą (TOTAL),
− krótko nacisnąć przycisk CAL,
− rozpocząć dozowanie.
Natężenie przepływu jest aktualizowane co 0,7 sekundy. Wskazania wyświetlacza mogą więc być niestabilne przy niższych natężeniach przepływu. Im wyższe natężenie przepływu, tym bardziej stabilne wskazanie wyświetlacza.

UWAGA: Natężenie przepływu jest wyrażone jednostką wybraną do pomiaru sumy częściowej. Jeśli więc jednostki miar sumy częściowej i sumy całkowitej są różne, jak na poniższym przykładzie, należy pamiętać, że wskazywane natężenie przepływu wyrażone jest w jednostce miary sumy częściowej.

Napis „Gal” wyświetlany obok natężenia przepływu odnosi się do rejestru sumy (kasowalnej lub całkowitej), które zostaną wyświetlone po opuszczeniu trybu pomiaru natężenia przepływu.

Aby powrócić do trybu normalnego, naciśnij ponownie CAL. Jeśli podczas zliczania jednostek zostanie przypadkowo naciśnięty klawisz RESET lub CAL, nie będzie to miało wpływu na stan licznika.

Uwaga: Zarówno suma kasowalna, jak I suma całkowita zwiększają się podczas dozowania w tym trybie, chociaż nie są one pokazane na wyświetlaczu. Ich wielkość można sprawdzić po zakończeniu dozowania, wracając do trybu normalnego poprzez krótkie wciśnięcie przycisku CAL.

Zerowanie sumy częściowej.
W celu wyzerowania sumy częściowej, po zakończeniu dozowania należy zaczekać, aż licznik wskaże natężenie przepływu równe 0,0, a następnie krótko przyciśnij RESET.

W odróżnieniu od trybu normalnego, w tym przypadku w trakcie zerowania, urządzenie nie przechodzi przez etapy kolejno wyświetlania i wygaszania pól wyświetlacza – suma częściowa zostaje natychmiast wyzerowana.

C. KALIBRACJA
Współczynnik kalibracji lub „współczynnik K”: jest to mnożnik stosowany przez układ do przeliczania odebranych impulsów elektrycznych na jednostki miary płynu Fabryczny współczynnik K: Współczynnik, którego wartość została ustawiona fabrycznie. Wynosi on 1,000. Współczynnik ten zapewnia maksymalną precyzję w następujących warunkach:
− Olej silnikowy typu SAE10W40
− Temperatura: 20°C
− Natężenie przepływu: 6-60 l/min

Nawet jeśli użytkownik wprowadzi zmiany, fabryczny współczynnik K można łatwo przywrócić. Współczynnik K użytkownika: Specjalnie dobrany współczynnik kalibracji, tzn. ustawiony przez kalibrację.

Procedura kalibracji.
Przepływomierz pozwala na dokonanie szybkiej i precyzyjnej elektronicznej kalibracji poprzez modyfikację współczynnika kalibracji (K).
Zmiany współczynnika kalibracji można dokonać dwoma sposobami:
a) kalibracja poprzez dozowanie,
b) kalibracja bezpośrednia, dokonywana przez zmianę współczynnika kalibracji.
Do trybu kalibracji można wejść (przytrzymując długo przycisk CAL), aby:
− wyświetlić obecnie używany współczynnik kalibracji,
− powrócić do ustawienia fabrycznego współczynnika kalibracji po modyfikacji wprowadzonej przez użytkownika,
− zmienić współczynnik kalibracji przy pomocy procedur wymienionych powyżej.
W trybie kalibracji wyświetlane ilości dozowanego płynu - częściowe i całkowite - mają różne znaczenia w zależności od etapu procedury kalibracji.
W trybie kalibracji nie można korzystać z licznika do normalnego dozowania płynów.
W trybie kalibracji sumy nie ulegają zwiększeniu.

UWAGA
Urządzenie zawiera pamięć nieulotną, która przez dłuższy czas przechowuje dane dotyczące kalibracji oraz całkowitej dozowanej ilości. Kalibracji nie
trzeba powtarzać nawet w przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu lub po zmianie baterii.

Wyświetlanie bieżącego współczynnika kalibracji i przywracanie współczynnika fabrycznego.
Naciśnięcie przycisku CAL, gdy urządzenie jest w stanie czuwania spowoduje wyświetlenie bieżącego współczynnika kalibracji.

Możliwe są dwie sytuacje:
a) Jeśli nie dokonywano nigdy kalibracji urządzenia, bądź po poprzednich kalibracjach przywrócono ustawienia fabryczne, na wyświetlaczu pojawi
się „FACT” to skrót od „factory”, co oznacza, że obecnie używa się fabrycznego współczynnika kalibracji.
b) Jeśli użytkownik dokonywał kalibracji pojawi się obecnie używany współczynnik kalibracji (w naszym przypadku 0,998).

Napis „user” oznacza, że używany jest współczynnik kalibracji ustawiony przez użytkownika.

W trybie kalibracji przycisk RESET pozwala na przełączenie ze współczynnika użytkownika na fabryczny. Aby potwierdzić wybór współczynnika kalibracji, jeśli wyświetlony jest napis "USER" lub "FACT", naciśnij krótko CAL. Po powrocie do trybu normalnego urządzenie będzie używać potwierdzonego współczynnika kalibracji.

WAŻNE:
Po potwierdzeniu wyboru fabrycznego współczynnika kalibracji, stare ustawienie użytkownika zostaje usunięte z pamięci.

Kalibracja przez dozowanie
Ta procedura wymaga dozowania płynu do wzorcowego zbiornika pomiarowego w rzeczywistych warunkach pracy (natężenie przepływu, lepkość itp.), wymagających maksymalnej precyzji.

UWAGA !
Dla właściwej kalibracji urządzenia ważne jest, aby:
− przed kalibracją całkowicie usunąć powietrze z układu,
− używać precyzyjnie dobranego zbiornika wzorcowego o pojemności nie mniejszej niż 5 litrów, zawierającego dokładny wskaźnik z podziałką,
− upewnić się, że dozowanie jest przeprowadzane przy stałym natężeniu przepływu, zgodnym ze standardowym użytkowaniem, aż do napełnienia zbiornika,
− nie zmniejszać natężenia przepływu w celu dokładnego napełnienia zbiornika aż do końca miarki w końcowej fazie dozowania (właściwy sposób zakończenia napełniania zbiornika wzorcowego to „dolewanie” płynu krótkimi seriami przy zachowaniu normalnego natężeniu przepływu),
− po zakończeniu dozowania, należy odczekać kilka minut w celu upewnienia się, czy żadne bąbelki powietrza nie znajdują się we wzorcowym zbiorniku; odczytu wartości należy dokonać dopiero po ustaleniu się poziomu płynu w zbiorniku.

Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
Procedura kalibracji przez dozowanie:

1 BRAK
Urządzenie w trybie normalnym (nie w trybie liczenia).

2 DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „CAL”
Urządzenie przechodzi do trybu kalibracji, wyświetlony zostaje napis „CAL” oraz współczynnik kalibracji zamiast sumy częściowej. Napisy „FACT” oraz
„USER” wskazują, który z dwóch współczynników (fabryczny czy użytkownika) jest obecnie w użyciu.

3 DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „RESET”
Wyświetlony zostaje napis „CAL” oraz wyzerowana suma częściowa. Urządzenie jest gotowe do kalibracji przez dozowanie.

4 DOZOWANIE DO ZBIORNIKA WZORCOWEGO
Nie naciskając żadnych przycisków, rozpocznij napełnianie zbiornika wzorcowego. Napełnianie zbiornika można w każdej chwili przerwać i wznowić. Poziom płynu w zbiorniku powinien osiągnąć objęty miarką obszar. Nie ma potrzeby napełniania zbiornika określoną objętością płynu. Wartość wskazywana Wartość rzeczywista

5 KRÓTKIE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „RESET”
Urządzenie zostaje poinformowane, że zakończono procedurę dozowania. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że dozowanie zostało prawidłowo zakończone. Aby skalibrować urządzenie, należy zastąpić wartość wyświetloną w rejestrze częściowym (np. 9,800) wartością rzeczywistą odczytaną na miarce zbiornika wzorcowego. W lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się strzałka (w górę lub w dół), wskazująca kierunek (wzrost lub spadek) zmian wartości czynnika K użytkownika podczas czynności 6 oraz 7.

6 KRÓTKIE WSCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „RESET”
Zmienia kierunek strzałki. Czynność można powtórzyć dowolną ilość razy.

7 KRÓTKIE/DŁUGIE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „CAL”
Wyświetlona wartość zmienia się w kierunku wskazanym przez strzałkę - o jedną jednostkę na każde krótkie naciśnięcie przycisku „CAL”, - cały czas, jeśli przycisk „CAL” jest przytrzymany (powoli przez pierwszych 5 jednostek, a następnie szybko). Jeśli żądana wartość zostanie przekroczona, powtórz czynności poczynając od punktu (6).

8 DŁUGIE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „RESET”
Urządzenie zostaje poinformowane, że procedura kalibracji została zakończona. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że wartość WSKAZYWANA jest zgodna z wartością RZECZYWISTĄ. Wartość wskazywana Wartość rzeczywista

9 BRAK CZYNNOŚCI
Przez kilka sekund po zakończeniu obliczeń wyświetlony zostaje nowy współczynnik K użytkownika, po czym cykl uruchomienia powtarza się, aż do przejścia w stan czuwania. WAŻNE: Od tej chwili urządzenie będzie korzystało z wyświetlonego współczynnika kalibracji nawet po zmianie baterii.

10 BRAK CZYNNOŚCI
Urządzenie zachowa nowy współczynnik kalibracji i jest znów gotowe do dozowania płynu przy użyciu nowo zdefiniowanego współczynnika K.

Bezpośrednia modyfikacji współczynnika K
Poniższa procedura jest szczególnie przydatna przy korekcji „średniego błędu” ustalanego na podstawie kilku przeprowadzonych dozowań. Jeśli licznik wykazuje pewną średnią procentową wartość błędu, można ją poprawić korygując obecnie używany współczynnik kalibracji o tę wartość procentową. W takim przypadku korektę współczynnika K użytkownika należy obliczyć w następujący sposób:
Nowy współczynnik kalibracji = Stary współczynnik kalibracji x (100 – E%) / 100.

Przykład:
Stwierdzona wartość błędu E% : - 0.9 %
OBECNY współczynnik kalibracji : 1,000
Nowy współczynnik kalibracji użytkownika: 1,000 * [(100 - (-0,9))/100] = 1,000 * [(100+0,9)/100] = 1,009


Jeśli urządzenie zaniża ilość dozowanego płynu (błąd ujemny), nowy współczynnik kalibracji musi być wyższy od starego, jak przedstawiono na przykładzie. Natomiast w przypadku, gdy urządzenie zawyża ilość dozowanego płynu (błąd dodatni), nowy współczynnik kalibracji musi być niższy od starego.

1 BRAK
Urządzenie w trybie normalnym (nie w trybie liczenia).

2 DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „CAL”
Urządzenie przechodzi do trybu kalibracji, wyświetlony zostaje napis „CAL” oraz współczynnik kalibracji zamiast sumy częściowej. Napisy „FACT” oraz „USER” wskazują, który z dwóch współczynników (fabryczny czy użytkownika) jest obecnie w użyciu.

3 DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „RESET”
Wyświetlony zostaje napis „CAL” oraz wyzerowana suma częściowa. Urządzenie jest gotowe do kalibracji przez dozowanie – patrz poprzedni punkt.

4 DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „RESET”
Przechodzimy do bezpośredniej zmiany współczynnika kalibracji: pojawia się napis „DIRECT" wraz z obecnie używanym współczynnikiem kalibracji. W lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się strzałka (w górę lub w dół), wskazująca kierunek (wzrost lub spadek) zmian wyświetlanej wartości w trakcie czynności 5 oraz 6.

5 KRÓTKIE WSCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „RESET”
Zmienia kierunek strzałki. Czynność można powtórzyć dowolną ilość razy.

6 KRÓTKIE/DŁUGIE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „CAL”
Wyświetlona wartość zmienia się w kierunku wskazanym przez strzałkę - o jedną jednostkę na każde krótkie naciśnięcie przycisku „CAL”, - cały czas, jeśli przycisk „CAL” jest przytrzymany (szybkość wzrasta w miarę przytrzymywania przycisku). Jeśli żądana wartość zostanie przekroczona, powtórz czynności poczynając od punktu (5).

7 DŁUŻSZE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU „RESET”
Urządzenie zostaje powiadomione o zakończeniu procedury kalibracji. Przed wykonaniem czynności należy upewnić się, że wskazywana wartość jest wartością żądaną.

8 BRAK CZYNNOŚCI
Przez kilka sekund po zakończeniu obliczeń wyświetlony zostaje nowy współczynnik K użytkownika, po czym cykl uruchomienia zostaje powtórzony, aż do przejścia w stan czuwania. WAŻNE: Od tej chwili, urządzenie będzie korzystało z wyświetlonego współczynnika kalibracji nawet po zmianie baterii.

9 BRAK CZYNNOŚCI
Urządzenie zachowa nowy współczynnik kalibracji i jest znów gotowe do dozowania płynu przy użyciu nowo zdefiniowanego współczynnika K.

D. KONFIGURACJA URZĄDZENIA
Licznik przepływomierza posiada menu, za pomocą którego użytkownik może dokonać wyboru jednostki miary: kwarty (Qts), pinty (Pts), litra (Lit) bądź galonu (Gal). Związek pomiędzy jednostką miary rejestru częściowego i rejestru sum opisuje poniższa tabela:

Kombinacja nr Jednostka miary rejestru częściowego Jednostka miary rejestru sumy kasowalnej i całkowitej
1 Litry (Lit) Litry (Lit)
2 Galony (Gal) Galony (Gal)
3 Kwarty (Qts) Galony (Gal)
4 Pinty (Pts) Galony (Gal)


Aby wybrać jedną z 4 dostępnych kombinacji:
− Poczekaj aż licznik urządzenia przejdzie w stan czuwania.
− Naciśnij przyciski CAL oraz RESET jednocześnie. Przytrzymaj przyciski aż na wyświetlaczu pojawi się napis „UNIT” wraz z aktualnie wybraną
jednostką miary (w tym przykładzie litry / litry).

Każde krótkie wciśnięcie przycisku RESET powoduje wyświetlenie kolejnej kombinacji jednostek.

Dłuższe przytrzymanie przycisku CAL zachowuje nowo wybrane ustawienia, po czym licznik przechodzi przez cykl uruchomienia i jest gotowy do dozowania w wybranych jednostkach.

UWAGA
Rejestr sumy kasowalnej oraz sumy całkowitej zostanie automatycznie wyświetlony w nowej jednostce miary.

Po zmianie jednostki miary urządzenie NIE wymaga ponownej kalibracji.

E. KONSERWACJA
Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby wymagało minimum zabiegów konserwacyjnych.

Jedyne wymagane czynności konserwacyjne to:
− Wymiana baterii – konieczna, jeśli nastąpi ich zużycie.
− Czyszczenie komory pomiarowej. Czyszczenie może być konieczne w związku z właściwościami dozowanych płynów bądź obecnością drobin w wyniku złego filtrowania.

Wymiana baterii
Licznik jest dostarczony z dwiema alkalicznymi bateriami 1.5 V (rozmiar N).

Licznik może wyświetlić dwa rodzaje ostrzeżeń o niskim poziomie baterii:
1) Jeśli poziom naładowania baterii wyświetlony na LCD spadnie poniżej pierwszego poziomu, pojawia się symbol baterii.
W tym stanie licznik będzie działał normalnie, ale symbol baterii ostrzega użytkownika o konieczności ich wymiany.
2) Jeśli licznik będzie używany bez wymiany baterii, pojawi się drugi rodzaj ostrzeżenia o niskim poziomie baterii, który zablokuje działanie licznika. W tej sytuacji symbol baterii zaczyna pulsować i jest jedynym widocznym elementem na wyświetlaczu.

UWAGA
Zużyte baterie można wyrzucać tylko w sposób określony obowiązującymi przepisami.

W celu wymiany baterii należy wykonać następujące czynności:
− Nacisnąć RESET aby aktualizować sumy.
− Odkręcić pokrywę baterii (poz. 4).
− Wyjąć zużyte baterie.
− Umieścić nowe baterie w tym samym miejscu, upewniając się, że biegun dodatni znajduje się w pozycji zgodnej ze wskazówkami na pokrywie (poz. 3). Dokręcić pokrywę baterii sprawdzając, czy uszczelka (poz. 4) jest właściwie umieszczona.

Licznik zostanie automatycznie włączony i jest gotowy do pracy.

Na urządzeniu zostaną wyświetlone: suma kasowalna, suma całkowita oraz suma częściowa o wartościach identycznych jak przed wymianą baterii. Po wymianie baterii oraz przerwie w dostawie zasilania, licznik uruchomi się ponownie i będzie korzystał z tego samego współczynnika kalibracji, który był używany do chwili wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponowna kalibracja nie będzie więc konieczna.

Czyszczenie komory pomiarowej.
Komorę pomiarową przepływomierza można czyścić bez konieczności demontażu urządzenia z przewodu rurowego. Przed zamknięciem pokrywy należy upewnić się, czy koła zębate obracają się swobodnie.

UWAGA
Przed czyszczeniem należy zawsze upewnić się, czy w urządzeniu nie znajduje się płyn.

Aby wyczyścić komorę pomiarową, należy wykonać następujące czynności:
− Odkręcić cztery śruby mocujące dolną pokrywę (poz. 7).
− Wyjąć pokrywę (poz. 7) oraz uszczelkę (poz. 6).
− Wyjąć owalne koła zębate.
− Wyczyścić komorę w razie potrzeby. Przy tej czynności należy użyć pędzla lub ostro zakończonego przedmiotu, np. śrubokrętu. Należy uważać, aby nie uszkodzić obudowy ani kół zębatych.
− Aby złożyć z powrotem urządzenie, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

UWAGA
Koła zębate należy zamontować zgodnie ze schematem.

UWAGA
Tylko jedno z dwóch sprzężonych kół zębatych zawiera magnesy. Należy zwrócić uwagę na ułożenie kół z magnesami, jak przedstawiono na rysunku. Zamontować drugie koło zębate (bez magnesów) z osią pod kątem większym niż 90° w stosunku do pierwszego.

Czyszczenie filtra
Filtr należy czyścić w odstępach czasu uzależnionych od nieczystości zawartych w płynie. W celu wyczyszczenia filtra należy wymontować urządzenie z przewodu rurowego, w którym jest umieszczone, ponieważ filtr znajduje się pomiędzy obudową a kołnierzem łączącym.

UWAGA
Przed czyszczeniem należy zawsze upewnić się, czy w urządzeniu nie znajduję się płyn.

Czynności przy czyszczeniu filtra:
− Aby uzyskać dostęp do krążka filtracyjnego w przepływomierzu cyfrowym odkręcić 2 śruby mocujące kołnierz łączący przepływomierz z pompą, przy wlocie urządzenia.
− Zdjąć przepływomierz, pamiętając, aby ostrożnie wyjąć uszczelki znajdujące w kołnierzu.
− Wysunąć filtr (poz. 9).
− Wyczyścić filtr sprężonym powietrzem.
− Aby zamontować filtr z powrotem, należy wykonać te czynności w odwrotnej kolejności.

 

Powrót do spisu treści

6. WSKAŹNIK POZIOMU – OIL WATCHMAN PLUS

OPIS URZĄDZENIA
OIL WATCHMAN PLUS jest elektronicznym przyrządem pomiarowym do stałego monitorowania poziomu oleju opałowego lub napędowego w zbiorniku. Składa się on z trzech elementów:
− Nadajnika umieszczonego na zbiorniku. W przypadku zbiorników o pojemności 3500l i większej składa się on z dwóch części połączonych czarnym przewodem. Jedna część, wyposażona w antenę nadawczą oraz gwintowaną końcówkę do podłączenia baterii, znajduje się w skrzyni dystrybutora, a druga - sonda - umieszczona jest na szczycie zbiornika wewnętrznego. W przypadku zbiorników o pojemności 2500l i 1200l nadajnik składa się z jednej części; sonda oraz antena nadawcza połączone są ze sobą i zamontowane wewnątrz skrzyni dystrybutora, na szczycie zbiornika wewnętrznego).
− Sondy poziomu (rura z czarnego tworzywa umieszczona w zbiorniku).
− Czujnika przecieku (znajduje się na dnie zbiornika w przestrzeni pomiędzy jednym zbiornikiem a drugim; połączony jest białym przewodem z jedną z części nadajnika).

Nadajnik i odbiornik stanowią komplet i nie są zamienne, tzn., że dany nadajnik współpracuje tylko z jednym określonym odbiornikiem. W przypadku trwałego uszkodzenia lub utraty jednego z tych elementów nie można zastąpić go elementem z innego kompletu. Sondy mogą współpracować z różnymi kompletami nadajnik - odbiornik.

Długość sondy jest dobrana do wysokości danego zbiornika. Nadajnik i sonda dokonują pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku oraz sprawdzają obecność przecieku. Informacja ta jest wysyłana drogą radiową do odbiornika OIL WATCHMAN PLUS. Odbiornik w postaci wtyczki z anteną i wyświetlaczem może być umieszczany w jakimkolwiek gniazdku elektrycznym na 230V w odległości do 1000m od zbiornika. Odległość ta może ulec znacznemu zmniejszeniu, gdy pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem znajdują się przeszkody, np. nasypy ziemne, budynki, przewody i urządzenia elektryczne.

Informacje o poziomie oleju są przesyłane drogą radiową i wyświetlane na wyświetlaczu odbiornika.

Wynik pomiaru jest aktualizowany co około piętnaście minut.

Poziom oleju (niezależnie od objętości zbiornika) przedstawiany jest w postaci cyfr:
„0”- od 0% do 10% objętości całkowitej,

„9”- od 90% do 100% objętości całkowitej.
Wskazywany poziom obarczony jest znacznym błędem (do 10%) i dostarcza jedynie przybliżoną informację o ilości oleju w zbiorniku.

URUCHOMIENIE WATCHMANA PLUS
W zbiornikach dwupłaszczowych firmy TITAN EKO standardowo instalowane są czujniki OIL WATCHMAN PLUS. Procedura uruchamiania czujnika jest następująca:
− Włożyć odbiornik do gniazdka 230V, znajdującego się możliwie blisko zbiornika. Najlepiej wybrać pojedyncze gniazdo, w którym można zostawić go na stałe. Należy unikać umieszczania odbiornika w pobliżu sprzętu elektrycznego, takiego jak kuchenki mikrofalowe, lodówki czy pralki, ponieważ może to wpływać na jego zdolność do odbierania sygnałów radiowych. Antenę odbiornika należy umieścić w taki sposób, aby była ustawiona jak najbardziej pionowo i aby niczego nie dotykała. Na wyświetlaczu pojawi się numer seryjny czujnika a następnie “r” lub “L” oznaczające, że odbiornik oczekuje na sygnał z nadajnika.
− Po dwóch minutach należy ostrożnie wkręcić baterię (miedziana rurka ze złączem gwintowym) do nadajnika w zbiorniku.
− Po kilku minutach odbiornik będzie pokazywał aktualny poziom oleju w zbiorniku.

Tempo zużycia baterii zależy od odległości między zbiornikiem a gniazdem, do którego podłączony jest odbiornik Oil Wachman Plus, a także od rodzaju materiałów, przez które muszą przejść sygnały radiowe.

ODCZYT WATCHMANA:
- „L“
Odbiornik jest stanie oczekiwania na sygnał z nadajnika na zbiorniku.

- PULSUJE CZERWONA DIODA razem z wyświetlanymi cyframi “0” i “1”
W zbiorniku jest niski poziom oleju i należy zamówić nową dostawę.

- PULSUJE CZERWONA DIODA i na wyświetlaczu wyświetlana jest co 5s litera “r”
Pulsowanie diody razem z “r” oznacza, że odbiornik od momentu ostatniego załączenia nie odbiera sygnału z nadajnika na zbiorniku. Jeżeli nastąpiła przerwa w dopływie energii lub w pobliżu korzystano z urządzenia elektrycznego (radia, suszarki do włosów, miksera), może to być przyczyną takiego odczytu. Odbiornik zacznie pokazywać poziom oleju po następnej aktualizacji danych z nadajnika. Jeśli stan będzie się utrzymywał należy przeprowadzić procedurę resetowania systemu:
1. Wyjąć odbiornik z gniazdka.
2.Wykręcić baterię z nadajnika na zbiorniku.
3. Sprawdzić kabel łączący obie części nadajnika na zbiorniku. (oczyścić i dokręcić koncentryczne końcówki kabla).
4. Włożyć odbiornik do gniazdka 230 V.
5. Poczekać 2 min. Ostrożnie wkręcić baterię do nadajnika.
Jeśli stan nie ulegnie zmianie należy wezwać serwis.

- CZERWONA DIODA PALI SIĘ CIĄGLE
Nastąpił przeciek - w zbiorniku zewnętrznym znajduje się olej (lub inna ciecz). Należy zweryfikować, czy ciecz znajdująca się pomiędzy płaszczami to olej, jaki jest poziom cieczy (np. za pomocą elastycznej miarki budowlanej), a następnie wezwać serwis.

- BAT LOW
Informacja ta wyświetlana jest zamiast odczytu poziomu. Wskazuje ona, że nastąpiło obniżenie napięcia z baterii w nadajniku. Przy niskich temperaturach napięcie z baterii będzie spadało. Gdy temperatura baterii znowu wzrośnie, wzrośnie też napięcie i informacja ta zniknie. Oil Watchman Plus będzie dalej normalnie pracował w warunkach niskiego napięcia z baterii nadajnika przez okres kilku tygodni bez konieczności zmiany baterii.

- Miganie wyświetlanego poziomu oleju
Bateria jest całkowicie wyczerpana - należy ją wymienić.

- “F”
Zbiornik jest całkowicie pełen. Jeśli “F” jest wyświetlane, a zbiornik w rzeczywistości nie jest pełen, oznacza to, że w górnej części sondy jest ciecz. Należy zdemontować nadajnik, wyjąć i dokładnie oczyścić sondę.

- “C”- duże
Symbol ten wskazuje błąd połączenia pomiędzy nadajnikiem a sondą. Należy sprawdzić połączenie pomiędzy nadajnikiem a sondą - jeżeli jest prawidłowe, konieczna będzie wymiana sondy.

- “c” - małe wyświetlane na przemian z poziomem
Uszkodzony czujnik przecieku. Należy sprawdzić czujnik znajdujący się na końcu białego kabla wychodzącego z końcówki na sondzie.

7. ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEPEŁNIENIEM ZBIORNIKA
W urządzeniach FuelMaster® stosowane są układy mechaniczny (objętości powyżej 3500 litrów) i elektroniczny do zabezpieczenia przed przelaniem. Zabezpieczenie mechaniczne składa się z urządzenia Spill Stop zainstalowanego na wlocie linii napełniającej do urządzenia. W momencie, gdy poziom w urządzeniu osiągnie około połowę wysokości pływaka wlot zastanie prawie całkowicie zamknięty. Możliwy będzie jedynie przepływ rzędu 2,5 litra/min maksymalnie. Układ działa tylko w przypadku ciśnieniowego napełniania zbiornika, wymagane parametry napełniania:

Minimalne ciśnienie: 150mbar (15kPa) --------- Maksymalne ciśnienie: 3 bar (0.3Mpa)
Minimalny przepływ: 35 Litry/min --------- Maksymalny przepływ: 350 Litry/min


Spill Stop - mechaniczne zabezpieczenie

Zabezpieczenie elektroniczne składa się z sondy zainstalowanej w górnej części zbiornika. Poziom, na którym jest zainstalowany czujnik determinuje poziom, na którym poziom maksymalny będzie sygnalizowany. Gdy koniec sondy zostanie zanurzony w cieczy, nastąpi gwałtowna zmiana oporności elektrycznej. Ten skok oporności, wykorzystywany jest do wytworzenia skoku napięcia - do sterowania procesu zamykania zaworu w cysternie.

Powrót do spisu treści

8. ZESTAWIENIE LITRAŻOWANIA URZĄDZENIA

BFM09000DG
Litry* Poziom [mm]
350 --------------- 100
710 --------------- 200
1100 -------------- 300
1480 -------------- 400
1890 -------------- 500
2250 -------------- 600
2600 -------------- 700

BFM09000DG
Litry* Poziom [mm]
2970 -------------- 800
3350 -------------- 900
3740 -------------- 1000
4100 -------------- 1100
4490 -------------- 1200
4850 -------------- 1300
5210 -------------- 1400

BFM09000DG
Litry* Poziom [mm]
5570 --------------1500
5930 --------------1600
6300 --------------1700
6650 --------------1800
7000 --------------1900
7340 --------------2000
7700 --------------2100

BFM09000DG
Litry* Poziom [mm]
8040 ------------- 2200
8390 ------------- 2300
8740 ------------- 2400
9000 ------------- 2530
9450 ------------- 2750
9560 ------------- 2800

BFM05000DG
Litry* Poziom [mm]
180 --------------- 80
360 --------------- 150
540 --------------- 215
725 --------------- 280
900 --------------- 340
1090 -------------- 410
1270 -------------- 475

BFM05000DG
Litry* Poziom [mm]
1450 -------------- 530
1635 -------------- 590
1815 -------------- 660
2000 -------------- 720
2180 -------------- 805
2360 -------------- 880
2545 -------------- 945

BFM05000DG
Litry* Poziom [mm]
2725 --------------1010
2905 --------------1090
3090 --------------1160
3270 --------------1220
3450 --------------1300
3630 --------------1370
3810 --------------1440

BFM05000DG
Litry* Poziom [mm]
3995 ------------- 1510
4175 ------------- 1595
4360 ------------- 1675
4540 ------------- 1750
4720 ------------- 1830
4905 ------------- 1905
5000 ------------- 1940

BFM03500DG
Litry* Poziom [mm]
250 --------------- 125
500 --------------- 205
750 --------------- 295
1000 -------------- 395
1250 -------------- 495
1500 -------------- 600
1750 -------------- 700

BFM03500DG
Litry* Poziom [mm]
2000 -------------- 800
2250 -------------- 905
2500 -------------- 1010
2750 -------------- 1125
3000 -------------- 1225
3250 -------------- 1350
3500 -------------- 1450
3750 -------------- 1590

BFM02500DG
Litry* Poziom [mm]
182 ----------------135
363 ----------------225
545 ----------------310
726 ----------------385
908 ----------------455
1090 --------------520
1271 --------------605

BFM02500DG
Litry* Poziom [mm]
1453 ------------- 670
1634 ------------- 740
1816 ------------- 810
1998 ------------- 890
2179 ------------- 970
2361 ------------- 1070
2497 ------------- 1125

BFM01200DG
Litry* Poziom [mm]
158 ----------------160
258 ----------------235
358 ----------------305
458 ----------------435
558 ----------------495
658 ----------------555
758 ----------------620

BFM01200DG
Litry* Poziom [mm]
858 --------------- 680
958 --------------- 750
1058 ------------- 825
1158 ------------- 910

* Wartości przybliżone

Uwagi:
− Dane zawarte w powyższych tabelach są obarczone błędem wynikającym z rozszerzalności cieplnej polietylenu, z jakiego wykonane są zbiorniki.
− Koniec przewodu ssawnego znajduje się kilka centymetrów powyżej dna zbiornika, w wyniku czego występuje tzw. “strefa martwa” której objętość wynosi około 3% nominalnej objętości zbiornika. W przypadku zbiornika BFM05000DG stanowi to około 150 litrów. Układ pompowy urządzenia jest w ten sposób chroniony przed zasysaniem oleju z samego dna, gdzie w ciągu wieloletniej eksploatacji mogą się gromadzić osady i zanieczyszczenia.
− Listwa do litrażowania nie wchodzi w skład wyposażenia urządzenia FuelMaster®, oferowanego przez producenta.

Powrót do spisu treści

III. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

1. Transport i składowanie urządzeń musi się odbywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urządzenia może odbywać się tylko w stanie opróżnionym!
2. Załadunek i rozładunek musi się odbywać przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu, na przykład wózka widłowego lub dźwigu, zawiesi i pasów.

3. Transport urządzenia może się odbywać na pojazdach do tego przystosowanych, czyli wyposażonych co najmniej w punkty mocujące, odpowiednie do przewożonego pojemnika, pozwalające na jego zamocowanie i zabezpieczenie go przed przemieszczeniem się w czasie przewozu.
4. Niedopuszczalne jest przesuwanie lub przetaczanie urządzeń. Wystających części nie można wykorzystywać do podnoszenia lub przesuwania.
5. Przestrzeń ładunkowa musi być gładka i pozbawiona ostrych krawędzi. Urządzenia muszą być podczas transportu zabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem.
6. Składowanie urządzeń może się odbywać na otwartej przestrzeni, bez szczególnych ograniczeń. Powierzchnia składowa powinna być utwardzona, równa i pozbawiona ostrych krawędzi.
7. Podczas transportu i składowania pokrywa i króćce muszą być dokładnie zamknięte i zabezpieczone. Kable elektryczne oraz wąż zwinięte, nalewak umieszczony w uchwycie, obudowa dystrybutora zamknięta.
8. Okresowe składowanie urządzenia w pomieszczeniu magazynu może się odbywać, gdy zbiornik jest opróżniony.

 

Powrót do spisu treści

IV. OGÓLNE WARUNKI USTAWIENIA

Na użytkowniku urządzenia FuelMaster® spoczywa obowiązek przestrzegania krajowych wymogów prawnych dotyczących instalacji i eksploatacji tego wyrobu, jak i zaleceń lokalnych służb ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

1. Instalowanie i napełnianie urządzeń wykazujących uszkodzenia pochodzące np. z transportu, składowania, z widocznymi oznakami np. uszkodzenia króćców, pęknięcia płaszcza zbiornika, niekompletnie wyposażone itd. jest niedozwolone.
2. Urządzenie powinno być usadowione na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego urządzenia. Grubość podstawy musi wynosić co najmniej 5 cm.
3. Należy sprawdzić czy zasilanie z sieci elektrycznej ma takie parametry, jakie są wymagane przez silnik pompy. Podłączenia do prądu należy dokonywać tylko przy pomocy odpowiednich i w pełni sprawnych przedłużaczy lub przy pomocy stałego przyłącza.
4. Kable narażone na mechaniczne uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie ich na wysokości, umieszczenie w rurze osłonowej lub przykrycie daszkiem ochronnym.
5. Nie dopuszcza się ustawiania urządzeń FuelMaster® w garażach, magazynach i innych budynkach, a także na chodnikach lub pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.
6. Przestrzeń wokół urządzenia powinna umożliwiać swobodny i bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.
7. Urządzenie powinno być zlokalizowane przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej w zakresie nośności do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew itp. powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika urządzenia. Użytkownik powinien zapewnić bezpieczeństwo dostaw oleju oraz wolną przestrzeń dookoła urządzenia dla celów okresowych inspekcji i przeglądów.
8. Na terenie przyległym do urządzenia zabronione jest używanie otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon oleju napędowego. W miejscu lokalizacji urządzenia należy umieścić znak bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej, „Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu”.
9. W przypadku stosowania dystrybutora z pompą zasilaną napięciem 230 V AC, należy wykonać instalację elektryczną w sposób zgodny z instrukcją producenta pompy i obowiązującymi przepisami.
10. Lokalizacja urządzenia powinna spełniać minimalne odległości zgodne z poniższym zestawieniem:

Wymagane odległości ustawienia
Obiekt Odległość:
- Budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej > 15 m
- Inne budynki budowlane, granica działki, drogi > 5 m
- Niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne lub ciepłownicze (Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawione jest urządzenie, wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju) > 5 m
- Ujęcia wody, komory grzewcze, otwory do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. > 5 m
- Granica lasu. >10m
- Linia napięcia do 1kV. >3m
- Linia napięcia od 15kV do 30KV. >5m
- Linia napięcia od 30kV do 110KV. >10m
- Linia napięcia powyżej 110KV. >30m
- Urządzenia, których temperatura powierzchni przekracza 100°C. >0,5m

11. Lokalizując i użytkując urządzenie nie można przekraczać następujących wartości progowych hałasu wyrażonych równoważnym poziomem dźwięku A dla terenów zabudowy mieszkaniowej:
− 67 dB – w porze dnia,
− 57 dB – w porze nocnej.
12. Dla urządzeń FuelMaster® przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.
13. Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, śniegiem i deszczem. Wskazane jest by umieścić urządzenie pod odpowiednim dachem.
14. W przypadku urządzeń, wobec których przewidywana jest częsta zmiana ustawienia, jak i ewentualne narażenie na uszkodzenia
mechaniczne, wskazany jest zakup urządzenia z rama ochronną (opcja).
15. W pobliżu urządzenia użytkownik (właściciel) powinien ustawić gaśnicę proszkową 12 kg i oznakować ją zgodnie z przepisami znakiem bezpieczeństwa - „Gaśnica” oraz umieścić znak - „Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu”.

 

Powrót do spisu treści

V. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna FuelMastera® nie jest w zakresie dostawy i jest w gestii klienta. Powinna
przebiegać zgodnie z poniższym wskazaniami:

1. UZIEMIENIE

Aby skutecznie odprowadzić ładunek elektryczny powstały na skutek zjawiska elektrostatycznego na wykonanym z tworzywa sztucznego urządzeniu, jak również podłączonych do niego akcesoriach oraz skutecznie wykonać ochronę przeciwporażeniową, należy:
a) W pobliżu urządzenia umieścić uziom z drutu miedzianego lub ocynkowanego o powierzchni przekroju 16 mm2 do odprowadzania ładunków elektrostatycznych do ziemi.
Do uziomu podłączyć należy:
− system rozładunku oleju podczas tankowania urządzenia,
− śrubę uziemienia wyprowadzoną na zewnątrz z obudowy dystrybutora.
b) Połączenie wykonujemy kablem uziemiającym o oporności poniżej 10Ω.
c) Przewód ochronny PE (żółto-zielony) zasilania pompy należy podłączyć do istniejącej sieci zasilającej.

Powrót do spisu treści

2. TYMCZASOWE ZASILANIE URZĄDZENIA

W przypadku, gdy urządzenie jest często przemieszczane, do zasilania pompy można stosować
przedłużacz o odpowiednich parametrach.

Urządzenie jest dostarczane z kablem zasilania i wtyczką z bolcem uziemiającym, do którego można podłączyć przedłużacz. Opcjonalnie wtyk można zastąpić stałą wtyczką (o odpowiednim IP) zainstalowaną do obudowy dystrybutora.

Zastosowany przedłużacz powinien mieć następujące parametry:
− przekrój minimalny 3x2,5 mm2,
− przewód miedziany - linka,
− wtyk PE (uziemienie),
− stopień ochrony: co najmniej IP65,
− wartość bezpiecznikowa linii zasilającej przedłużacza powinna wynosić C16A (wartość prądu zadziałania: 16 A z charakterystyką typu C),
− sprawny technicznie; nie posiadać przetarć, uszkodzeń izolacji, luźnych styków, śladów napraw itp.

Podłączając przedłużacz należy upewnić się, że wyłącznik pompy znajduje się w pozycji „OFF”.

UWAGA:
Należy zwracać uwagę na to, aby połączenie przedłużacza nie uległo zawilgoceniu. W przypadku długich przestojów oraz w czasie nocnym (o ile urządzenie nie pracuje) zasilanie musi być odłączane.

 

Powrót do spisu treści

3. STAŁE ZASILANIE URZĄDZENIA

W przypadku gdy miejsce użytkowania/ustawienia urządzenia nie będzie ulegało zmianie, zaleca się zastosowanie przewodu stałego bezpośrednio do skrzynki elektrycznej pompy. Należy spełnić przy tym następujące wymogi:

− Podłączenie linii napięcia 230V do skrzynki sterowania zgodnie ze schematem połączeń powinno być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Linia zasilania powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta pompy, oraz obowiązującym przepisom.
− Do instalacji należy stosować przewód zasilania 3 x 2,5mm2.
− Połączenie linii zasilania powinno być zabezpieczone bezpiecznikiem odpowiedniej wartości.

 

Jeśli sieć zasilająca jest typu TN-C, czyli mamy do dyspozycji tylko dwa przewody zasilające urządzenie - fazę (przewód koloru czarnego lub brązowego) i zero robocze (przewód koloru niebieskiego), zaleca się podłączenie przewodu PE urządzenia (kolor żółto - zielony) do zacisku zera roboczego zasilania (przewód niebieski).


Jeśli sieć zasilająca jest typu TN-S, czyli mamy do dyspozycji trzy przewody zasilające urządzenie
- fazę (przewód koloru czarnego lub brązowego), zero robocze (przewód koloru niebieskiego) oraz
przewód ochronny (koloru żółto- zielonego), zaleca się podłączenie przewodu PE urządzenia (kolor
żółto - zielony) do przewodu PE (kolor żółto - zielony) zasilania.

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe urządzenia
Oprócz zabezpieczenia w skrzynce elektrycznej pompy powinno stosować się zabezpieczenie w postaci bezpiecznika nadmiarowo - prądowego w skrzynce zasilającej. Wartość bezpiecznika powinna wynosić C16A (wartość prądu zadziałania: 16 A z charakterystyką typu C)

UWAGA:
Podłączenie urządzenia na stałe ze skrzynką zasilającą powinno być wykonane przez elektryka z aktualnymi uprawnieniami elektrycznymi, wydanymi przez odpowiednią instytucję, dotyczącymi zakresu czynności.

 

Powrót do spisu treści

VI. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Uwagi o magazynowanym materiale.
Podstawowym źródłem informacji o materiale niebezpiecznym jest jego Karta charakterystyki. Należy się o nią zwrócić do sprzedawcy oleju napędowego. Olej napędowy jest mieszaniną węglowodorów pochodzenia naftowego o zawartości atomów węgla o cząsteczce od 9 do 25 oraz dodatków.
2. Główne zagrożenia stwarzane przez magazynowany materiał (olej napędowy) oraz sposoby ich minimalizowania:
− unikać powtarzalnego lub długotrwałego kontaktu oleju napędowego ze skórą,
− stosować rękawice ochronne podczas tankowania urządzenia,
− przestrzegać podstawowych zasad higieny; zanieczyszczone części ciała niezwłocznie umyć wodą z mydłem,
− podczas obsługi urządzenia nie wolno spożywać posiłków i napojów,
− podczas obsługi urządzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego,
− opary oleju działają szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe jest ryzyko nieodwracalnych
zmian w stanie zdrowia człowieka; podczas obchodzenia się z olejem napędowym należy zachować szczególną ostrożność
− unikać kontaktu z oczami, przy obchodzeniu się z olejem napędowym, gdy istnieje możliwość narażenia, nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami,
− toksycznie działanie na organizmy wodne i lądowe; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym,
− podnosi zagrożenie pożarowe; pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.
3. Utrzymywać porządek w miejscu pracy urządzenia. Zadbać o dobre oświetlenie. Nadzór nad zbiornikiem sprawuje właściciel (lub najemca, w przypadku wydzierżawienia urządzenia). Urządzenie może obsługiwać osoba, która ukończyła 18 lat, zapoznała się z instrukcją i zasadami bezpiecznej pracy podczas obsługi urządzenia. Dzieci i osoby postronne powinny przebywać z dala od miejsca pracy.
4. Właściciel i użytkownicy urządzenia powinni przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosownie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków. W razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, powinni niezwłocznie powiadomić służby ratownicze oraz udostępnić im informacje potrzebne do prowadzenia działań. Obowiązki określają odpowiednie przepisy krajowe.
5. W razie awarii urządzenia (rozszczelnienie zbiornika, porażenie prądem), osoba stwierdzająca takie zdarzenie jest zobowiązana:
− przerwać wykonywanie pracy w strefie objętej zagrożeniem,
− odłączyć zasilanie dystrybutora,
− niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym – po upewnieniu się, że można bezpiecznie wejść do strefy zagrożenia,
− powiadomić przełożonego,
− osoba na stanowisku kierowniczym odpowiedzialna za magazyn lub obszar w którym nastąpiło zagrożenie lub wskazana przez nią osoba kieruje akcją ratowniczą, a w razie potrzeby wzywa straż pożarną,
− w przypadku nieszczelności urządzenia przepompować jego zawartość do innego urządzenia,
− wezwać autoryzowany serwis producenta.
6. W przypadku likwidacji urządzenia należy rozdzielić je na części podstawowe i poddać wtórnemu przerobowi.
7. Strzec się przed porażeniem elektrycznym. Bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w tej instrukcji zasad.
8. Przestrzegać przepisów PPOŻ i BHP obowiązujących w obiekcie.

 

Powrót do spisu treści

VII. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Przenośne urządzenie do dystrybucji oleju napędowego zostało tak zaprojektowane i wykonane, aby było możliwie trwałe, niezawodne i nie wymagało zbyt wielu zabiegów konserwatorskich w trakcie jego eksploatacji. Ze względów na rodzaj przechowywanej cieczy i wynikające z tego potencjalne zagrożenie dla środowiska, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. NAPEŁNIANIE URZĄDZIENIA

Zasilanie urządzenia w olej napędowy powinno odbywać się za pomocą cystern samochodowych lub innych środków transportu, przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy III. Rozładunek może się odbywać tylko poprzez szczelne złącze!

Linie napełniające urządzeń o pojemności od 3500 litrów mogą być zakończone następującymi przyłączami:

1. Urządzenie może być napełniane tylko do swojej nominalnej objętości, która stanowi 95% objętości maksymalnej. Nie można dopuścić do przepełnienia urządzenia!
2. Zarówno załadunek, jak i rozładunek oleju, powinien odbywać się pod stałym nadzorem przeszkolonej osoby.
3. Nie magazynować zanieczyszczonego oleju napędowego lub innego oleju np. biodiesla, oleju hydraulicznego itd. gdyż może to doprowadzić do zanieczyszczenia urządzenia i uszkodzenia układu pompowego. Użytkownik musi potrafić/móc udokumentować pochodzenie i temperaturę zapłonu magazynowanego oleju napędowego.
4. W uzasadnionych sytuacjach wymagane jest, aby osoby nadzorujące tankowanie urządzenia były ubrane w jaskrawe ubrania i używały kasków ochronnych. Ponadto, w zależności od sytuacji, kierowca cysterny powinien używać butów, okularów, rękawic, ochronników słuchu, ubrań przeciwdeszczowych itp., przewidzianych dla tego typu czynności.
5. Miejsce dostawy oleju napędowego powinno być na czas tankowania zabezpieczone znakami bezpieczeństwa, światłami ostrzegawczymi itp. Środki ostrożności powinny być stosowane szczególnie, jeśli cysterna tankująca zajmuje ulicę i powoduje utrudnienia w ruchu ulicznym. Takie samo zabezpieczenie dotyczy chodników, jeśli węże z cysterny zajmują chodnik.
6. Przed rozpoczęciem tankowania należy sprawdzić stan króćca wlewowego, poziom oleju w urządzeniu, czystość wewnątrz urządzenia. Sprawdzić czy urządzenie ustawione jest stabilnie i czy jest nieuszkodzone. Uszkodzenia i inne niezgodności dyskwalifikują urządzenie do napełniania.
7. Zaleca się stosowanie cystern posiadających możliwość korzystania z czujnika maksymalnego poziomu.
8. W przypadku usytuowania zbiornika w znacznej odległości od cysterny, napełnianie zbiorników powinno być zawsze nadzorowane przez dodatkową osobę.
9. Maksymalna dopuszczalna szybkość napełniania urządzenia wynosi 350 L/min.

 

Powrót do spisu treści

2. TANKOWANIE POJAZDU

− Podczas pierwszego tankowania, cała linia ssąca jest zapowietrzona. Należy uruchomić pompę, włożyć nalewak do wlewu pojazdu i trzymać go cały czas otwarty aby umożliwić ucieczkę powietrza. Czas do pojawienia się paliwa może wynieść maksymalnie do 2 minut. Po zakończeniu tankowania należy w pierwszej kolejności wyłączyć pompę, a dopiero potem, po zaniknięciu przepływu - puścić rączkę zaworu nalewaka. Odwrotna kolejność spowoduje że w przewodzie dystrybucyjnym pozostanie olej pod ciśnieniem, co nie jest korzystne.
− Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z instrukcjami obsługi pompy i przepływomierza. − Korzystać z urządzenia nie można przy temperaturze poniżej -20°C ani powyżej +40°C lub podczas złych warunków atmosferycznych np. takie jak deszcz, silny wiatr, itd.
− !!! Przed użyciem upewnij się, że w urządzeniu znajduje się paliwo !!! Praca na sucho spowoduje uszkodzenie pompy.
− Dopuszczalny czas pracy pompy z zamkniętym pistoletem dystrybucyjnym jest bardzo krótki (maksymalnie 2-3 minuty). Po użyciu upewnić się, że pompa jest wyłączona.
− Należy dokonać wizualnej inspekcji stanu urządzenia.
− Upewnić się czy nalewak dystrybucyjny z zaworem samozamykającym i z przewodem giętkim jest w dobrym stanie technicznym, bez wyraźnych uszkodzeń zewnętrznych.
− Podjechać pojazdem w pobliże urządzenia, na odległość pozwalającą sprawnie wykonać operację tankowania. Wyłączyć silnik tankowanego pojazdu.
− Zabronione jest przebywanie wewnątrz tankowanego pojazdu, należy opuścić pojazd.
− Po zatankowaniu pojazdu należy niezwłocznie odjechać. Zabronione jest parkowanie pojazdów w pobliżu dystrybutora.
− Zabronione jest ustawianie więcej niż jednego pojazdu przy urządzeniu. Kierujący kolejnym pojazdem zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości (minimum 5 metrów).
− Zabrania się stawiania pojazdu w sposób utrudniający przeprowadzenie ewentualnej ewakuacji z zagrożonej pożarem strefy.
− W przypadku rozlania paliwa na urządzenie lub w jego pobliżu należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia, zanim urządzenie zostanie ponownie uruchomione.
− W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika urządzenia należy natychmiast przepompować olej do innego zbiornika i powiadomić dostawcę urządzenia.
− Nie wolno zakrywać króćca wentylacyjnego urządzenia, należy regularnie oczyszczać go z zanieczyszczeń.
− Urządzenie nieużywane należy odłączyć od zasilania.
− W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy zlecić jego naprawę.

 

Powrót do spisu treści

VIII. KONSERWACJA URZĄDZENIA

Poniżej podano wykaz czynności konserwacyjnych i ich częstotliwość:
Nr Czynność Częstotliwość
wykonywania
1 Sprawdzić czy wyposażenie urządzenia jest kompletne. Wszelkie uszkodzone lub poluzowane części należy wymienić lub dokręcić. przed użyciem
2 Sprawdzić stan instalacji elektrycznej i prawidłowość podłączenia. przed użyciem
3 Stan uziemienia, pomiar skuteczności przeciwporażeniowej, ciągłość przewodu PE. ●
4 Sprawdzić działanie czujnika poziomu. ●
5 Sprawdzić i wyczyścić filtr siatkowy w pompie i na końcu przewodu ssącego. ●
6 W przypadku zanieczyszczenia zbiornika wyczyścić komorę pomiarową przepływomierza. W przypadku przepływomierza cyfrowego również filtr. ●
7 Skalibrować przepływomierz. ●
8 Sprawdzić, czy nie ma wycieku ze złączy. ●
9 Sprawdzić przewód odpowietrzający pompę.
10 Sprawdzić stan i wydajność układu dystrybucyjnego. ●
11 Wyczyścić akcesoria. ●
12 Sprawdzić i ewentualnie dokręcić wszystkie elementy łączeniowe np. śruby, wkręty, nakrętki itd. ●
13 Sprawdzić i ewentualnie wyczyścić wnętrze zbiornika. Umyć urządzenie od zewnątrz. ●
14 Zabezpieczyć metalowe elementy przed korozją. Elementy gumowe (przewód dystrybucyjny, osłona nalewaka) zabezpieczyć środkami do konserwacji gumy. okresowo
15 Sprawdzić oznakowanie urządzenia. ●
„●” oznacza częstotliwość co 6 miesięcy lub co 50 000 litrów przetankowanego paliwa, zależnie od tego, co wystąpi pierwsze.

 

Powrót do spisu treści

IX. TYPOWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA

Nr USTERKA PRZYCZYNA RADA
1 Wyciek Uszkodzone uszczelnienie. Zdemontować połączenie i zainstalować nowe uszczelnienie.
2 Niewystarczająca dokładność przepływomierza. Złe wykalibrowanie przepływomierza. Wykonać powtórnie kalibrację. Zanieczyszczona komora
przepływomierza. Rozmontować i oczyścić komorę przepływomierza. Powietrze w oleju. Znaleźć i usunąć nieszczelność w pompie lub linii ssącej.
3 Zmniejszone natężenie przepływu. Zablokowany lub zanieczyszczony filtr na końcu przewodu ssącego w pompie lub innym elemencie linii ssącej. Zlokalizować i usunąć zanieczyszczenie. Zapowietrzona pompa lub powietrze w oleju. Odpowietrzyć układ pompowy, sprawdzić szczelność układu ssącego. Nieprawidłowe zasilanie pompy. Sprawdzić napięcie zasilania. Zablokowane koła zębate lub zabrudzony filtr w przepływomierzu cyfrowym. Wyczyścić komorę pomiarową i filtr. Zatkana lub zablokowana komora pomiarowa w przepływomierzu analogowym. Wyczyścić komorę pomiarową.
4 Wzrost hałasu podczas pracy pompy. W oleju jest powietrze. Znaleźć i usunąć nieszczelność.
5 Silnik nie obraca się. Brak zasilania. Zapewnić właściwe zasilanie. Zakleszczony wirnik. Sprawdzić wirujące podzespoły silnika i pompy. Zadziałało termiczne zabezpieczenie pompy. Poczekać do ostygnięcia silnika
6 Licznik przepływomierza cyfrowego nie zlicza jednostek, pomimo, że podaje prawidłowe natężenie przepływu. Po oczyszczeniu nieprawidłowo zainstalowano koła zębate. Zainstalować prawidłowo koła zębate.
7 Licznik przepływomierza cyfrowego nie zlicza jednostek. Nieprawidłowa instalacja kół. Zainstalować prawidłowo koła zębate. Uszkodzony kontrakton. Wymienić kontrakton.
8 Wadliwe działanie wskaźnika poziomu. Patrz rozdział „Wskaźnik poziomu”.
9 Drgania linii napełniającej podczas napełniania. Za duże natężenie przepływu. Zmniejszyć natężenie przepływu. Źle zamocowana linia. Zamocować prawidłowo linię. Silne dławienie spowodowane uszkodzeniem przyłącza lub Spill Stop. Wymienić uszkodzony element.

 

Powrót do spisu treści

X. WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Titan Eko Sp. z o.o. udziela gwarancji na urządzenie FuelMaster® - na okres:
− 10 lat na szczelność zbiornika dwupłaszczowego,
− 1 roku na układ dystrybucyjny (pompa, przepływomierz, przewody, itp.),
− 1 roku na czujniki: poziomu oleju i przecieku Watchman Plus, czujnik maksymalnego poziomu oraz pozostałe wyposażenie montowane w zbiornikach.
2. W przypadku awarii należy kontaktować się z Działem Serwisu
3. Pierwszym etapem zgłoszenia usterki powinno być przesłanie na piśmie (np. faxem) Zlecenia Usługi Serwisowej (Karty Zgłoszeniowej Usterki) na formularzu znajdującym się w Instrukcji Eksploatacji załączanej do każdego urządzenia (zalecamy wykonanie kserokopii czystego formularza, aby mógł on służyć ewentualną pomocą w przyszłości).
4. Obsługą serwisową (gwarancyjną jak i pogwarancyjną) zakupionych urządzeń FuelMaster® zajmuje się autoryzowany serwis Titan Eko - firma OROME SC.
5. W sprawie szczegółów dotyczących usługi serwisowej można kontaktować się bezpośrednio z Centrum Serwisowym OROME SC.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte w terminie do dwóch tygodni od daty pisemnego zgłoszenia.
7. Gwarantowany czas reakcji na przesłane zgłoszenie usterki to 48 godzin licząc dni robocze.
8. Zgłoszenia ewentualnych usterek przyjmowane są przez całą dobę. Za czas przyjęcia zgłoszenia przysłanego w godzinach od 1600 do 800 oraz w dni wolne od pracy i święta uważa się godzinę 8:00 najbliższego dnia pracującego.
9. Mając na celu zwiększenie trwałości elementów mechanicznych w zbiornikach sugerujemy wykonanie przeglądu okresowego po 6 miesiącach użytkowania lub przetankowaniu przez zbiornik 50 tys. litrów paliwa (zależnie od tego, co nastąpi pierwsze).
10. Przegląd jest dobrowolny, jednak brak jego wykonania może w skrajnych wypadkach spowodować odmowę świadczeń gwarancyjnych dla komponentów mechanicznych zbiornika. Zlecenie przeglądu należy przesyłać bezpośrednio do firmy OROME SC.
11. W przypadku stwierdzenia, że usterka w okresie gwarancji wyniknęła z nieprawidłowego użytkowania lub instalacji wyrobu (patrz punkty 6 i 7 instrukcji), lub jeśli usterka miała miejsce po upływie gwarancji, zgłaszający zostanie obciążony kosztami związanymi z serwisem.
12. Nabywca zlecając wykonanie usługi serwisowej wyraża zgodę na wystawienie faktury za usługi serwisowe nie objęte gwarancją bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta. Firma Titan Eko Sp. z o.o. dokonuje weryfikacji przesłanych zgłoszeń, wspomaga Nabywcę usługi oraz autoryzowany serwis, w celu jak bardziej efektywnego wykonania zlecenia, jednak nie jest stroną w rozliczeniach pomiędzy Nabywcą a Wykonawcą
usługi.
13. Gwarancja nie obejmuje standardowej obsługi konserwacyjnej urządzeń, takiej jak czyszczenie filtrów, wymianabaterii, kalibracja (regulacja dokładności) przepływomierzy. W przypadku stwierdzenia niedokładności wskazań przepływomierza, należy przeprowadzić kalibrację zgodnie z załączoną instrukcją.
14. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
− uszkodzenia wynikłego na skutek niewłaściwej instalacji, obsługi,
− braku odpowiedniej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych lub aktów wandalizmu,
− usterek powstałych w wyniku dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez nieautoryzowany przez producenta serwis,
− zmiany przeznaczenia wyrobu.
15. Firma Titan Eko Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku eksploatacji wyrobu w sposób niezgodny z instrukcją producenta, jak i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Powrót do spisu treści

Formularz zapytania