Mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami

Opis

Elektrowciągi linowe Minifor produkcji Tractel

Elektrowciąg MiniforMINIFOR to poręczny elektryczny wciągnik służący do podnoszenia i przeciągania. Lina przechodzi przez mechanizm oparty na systemie samozaciskowym pozwalając na pracę z nieograniczoną długością liny co daje możliwość przeciągania i podnoszenia na każdą wysokość.

Mechanizm przesuwu liny składa się z dysku ze specjalnie wyprofilowanym rowkiem prowadzącym w który wciskana jest lina pod ciężarem ładunku i dociskana dodatkową rolką.

PREZENTACJA

– Zasada działania:
Minifor jest przenośną wciągarką elektryczną podnoszącą i trakcyjną, z przechodzącą liną,
działającą z systemem napędu samozaciskowego umożliwiającego nieograniczony bieg liny podnoszącej. System napędu składa się z krążka linowego o specjalnie profilowanej gardzieli, w której pod wpływem obciążenia lina jest zaciskana przez dwie przegubowe rolki. Sprężyna zacisku wstępnego działająca na te rolki zapewnia, w stanie bez obciążenia, przyleganie liny do krążka. Poza działaniem tej sprężyny zacisk liny na krążku napędowym jest proporcjonalny do obciążenia. Takie rozwiązanie techniczne zapewnia duże bezpieczeństwo pod warunkiem, że przestrzegane są zalecenia podane w tej instrukcji w rozdziale “Mocowanie – schematy montażu”. Urządzenie minifor może być używane wyłącznie wraz ze specjalną lina minifor o podanej średnicy (patrz specyfikacje), w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i skuteczności działania. Odrzucamy wszelką odpowiedzialność za skutki użytkowania urządzenia z liną niż lina Minifor. Każde urządzenie Minifor przed wysyłką poddawane jest próbie przy obciążeniu wynoszącym 110 % maksymalnego obciążenia roboczego.

– Zawartość standardowej dostawy MINIFOR:

Każdy minifor, w zależności od modelu, dostarczany jest w kartonie lub metalowej skrzynce, która zawiera:
1. Urządzenie wraz ze skrzynką z przyciskami wyposażoną w rączkę do przenoszenia, hak bezpieczeństwa, i przedłużacz zasilania elektrycznego z gniazdkiem męskim / żeńskim.
2. Plastikową torbę zawierającą:
* dolny ogranicznik końca biegu na sprężynie,
* klucz ALLEN 3 do mocowania ograniczników końca biegu na linie.
3. Plastikową torbę zawierającą:
* niniejszą instrukcję obsługi,
* deklarację zgodności CE,
* Jeśli to dotyczy, dokumentację sterowania radiowego.
4. W zależności od opcji sterowania, linę do podnoszenia o odpowiedniej długości nawiniętą na szpulę wyposażoną w hak bezpieczeństwa, ogranicznik końca biegu górny zamontowany na sprężynie.

kaseta sterująca elektrowciągu Minifor– Opis i oznaczenia:

Rysunek 1 pokazuje urządzenie minifor w wersji standardowej w najczęstszej pozycji użytkowania i w trybie pracy, podwieszone do zacisku mocującego na belce. Standardowe urządzenie wyposażone jest w kabel elektryczny sterowania o długości 2,50 m wraz ze zwisającą skrzynką z przyciskami (Rys. 2) oraz kabel elektryczny zasilania o długości 0,50 m. Na życzenie może być dostarczone z kablem sterowania i kablem zasilania o różnej długości. Każde urządzenie zawiera numer serii znajdujący się na wierzchu obudowy. Numer ten musi być podany w całości (z literą włącznie) przy każdym zamówieniu części zamiennych lub w przypadku napraw. Zawsze się upewniaj, czy wszystkie etykiety są na swoich miejscach i czy są czytelne.

Długość liny podnoszącej podana jest na tulei na końcówce mocowanej na haku. W razie potrzeby należy sprawdzić tę długość, ponieważ lina mogła zostać skrócona w późniejszym czasie po dostarczeniu. Wszystkie urządzenia minifor dostarczane są wraz ze skrzynką z przyciskami (Rys. 2) o podwójnej izolacji IP 65 i 3 pozycjach: Podnoszenie, Opuszczanie i Hamulec bezpieczeństwa.

Elektrowciąg Minifor ze zbloczemElektrowciągi minifor z zastosowaniem wielokrążków

– Opis:

Zestaw wielokrążków minifor może być montowany na wszystkich modelach minifor. Montaż ten umożliwia podwojenie nośności (maksymalnego obciążenia roboczego) urządzenia (z wyjątkiem modelu TR 50 ). W zamian za to prędkość zmniejsza się o połowę.
Urządzenie minifor może być wyposażane wyłącznie w wielokrążki minifor. Żaden dodatkowy system nie może być do niego dodawany.
Zestaw wielokrążków minifor zawiera:
* Urządzenie do zaczepiania cięgna nośnego.
* Wielokrążek wyposażony w górną sprężynę końca biegu.
* Instrukcję montażu.
Ten zestaw wielokrążkowy może być używany wyłącznie jako wyposażenie urządzenia minifor.

– Montaż:

Użytkownik musi pamiętać, że w przypadku zastosowania wielokrążków potrzeba długość liny jest co najmniej dwukrotnie dłuższa od wysokości podnoszenia plus dodatkowo około 2 m, z czego jeden metr widocznego cięgna biernego. Sprężyna końca biegu zamontowana na wielokrążku jest zastosowana zamiast górnego ogranicznika końca biegu dostarczanego wraz z liną. Jednakże, jeśli chcemy ograniczyć bieg w górę, możliwe jest dodanie standardowego górnego ogranicznika końca biegu, który należy umieścić miedzy krążkiem i wejściem liny urządzenia oznaczonym strzałką.
WAŻNE: W przypadku zastosowania wielokrążków należy przy przeprowadzaniu obliczeń bezpieczeństwa podwoić maksymalne obciążenie robocze.

– Manewrowanie:

Podczas manewrowania w systemie wielokrążkowym operator musi zwrócić szczególna uwagę na to, aby ładunek się nie obracał, w celu uniknięcia splątania się trzech cięgien liny (dwóch cięgien obciążonych + cięgno bierne). Zatrzymaj natychmiast ruch ładunku, jeśli cięgno bierne splątało się z pozostałymi cięgnami i rozdziel je przed podjęciem dalszej pracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat używania urządzenia minifor w systemie wielokrążkowym, zapoznaj się z instrukcją dostarczaną wraz z zestawem wielokrążków Minifor.

Opcje elektrowciągu MiniforURZĄDZENIA MINIFOR SPECJALNE

– Elektowciąg Minifor TR10/TR30 z wbudowanym zwijaczem:

Modele TR10/TR30 mogą być dostarczone w opcji ze zwijaczem liny na sprężynie, wyposażonego w linę o dwóch długościach w zależności od zamówienia: 20, 27 lub 40 m (szkic obok). Wyposażenie to umożliwia pozbycie się cięgna biernego o zmiennej długości. Zestaw dostarczany jest wraz z dwoma ogranicznikami końca biegu – górnym i dolnym, montowanymi na linie. Hak liny wyposażony jest w balast. Balast ten jest niezbędny i nie może być zdejmowany. Zwijacz musi być zamontowany fabrycznie. Użytkownik może zwrócić do firmy Tractel wcześniej zakupione urządzenie w celu zamontowania w nim zwijacza. Urządzenie musi być zainstalowane i użytkowane w taki sposób, aby zwijacz mógł obracać się swobodnie nie ocierając się o żadna przeszkodę zewnętrzną.
WAŻNE: Minifor wyposażony w zwijacz nie może być używany w stanie opartym na platformie (ryzyko tarcia).

– Elektrowciąg Minifor sterowany falami radiowymi:

Wszystkie modele urządzenia minifor mogą być opcjonalnie wyposażone w urządzenie zdalnego sterowania składające się z przenośnego nadajnika  i odbiornika znajdującego się na urządzeniu. Nadajnik działa na baterie. Ładowarka (zasilanie 100 do 250 Vac, wyjście 12 Vcc 150 mA) jest dostarczana. Urządzenie to umożliwia zdalne sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem oraz zatrzymywaniem urządzenia bez kabla sterującego. Działa ono na zakodowane fale radiowe HF. Kodowanie każdego urządzenia może zostać zmienione przez lekki i poręczny elektrowciąg Miniforużytkownika, w szczególności w przypadku używania kilku urządzeń sterowanych radiem w tym samym miejscu. Każdy nadajnik i odbiornik zawiera koder z 8 przyciskami. Przyciski nadajnika i odbiornika muszą być w identycznej pozycji kodowania. Odkręć przykrywki nadajnika i odbiornika, aby dostać się do koderów. Zapoznaj się z dokumentacją producenta dostarczoną wraz z tym urządzeniem sterującym. Przed użyciem upewnij się, że antena nadajnika znajduje się na swoim miejscu. Zaleca się manewrować urządzeniami minifor sterowanymi falami radiowymi, mając ładunek w zasięgu wzroku. W przeciwnym razie należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności wykluczające wystąpienie ryzyka będącego poza kontrolą operatora.
UWAGA: Pudełko nadajnika musi być manipulowane i przechowywana z zachowaniem ostrożności, gdyż może ulec uszkodzeniu na skutek uderzenia. UWAGA: W przypadku braku zmiany kodowania, każda manipulacja nadajnikiem spowoduje uruchomienie identyczne i prawie jednoczesne wszystkich urządzeń sterowanych falami radiowymi znajdujących się w tym samym miejscu w zasięgu sterowania. Zasięg nadajnika wynosi około 30 metrów.
UWAGA: Podczas manewru należy uwzględnić nieznaczny czas reakcji systemu. Manewrowanie kilkoma urządzeniami za pomocą tego samego nadajnika nie umożliwia więc ścisłej synchronizacji. To urządzenie zdalnego sterowania jest zatwierdzane we Francji przez Urząd Regulacji Telekomunikacji (ART) bez obowiązku posiadania indywidualnej licencji. Żadna modyfikacja nie może być wprowadzana do tego urządzenia zdalnego sterowania. Używanie urządzenia minifor sterowanego falami radiowymi poza terytorium Francji podlega kontroli kompatybilności fal radiowych z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Urządzenia minifor sterowane falami radiowymi nie posiadają skrzynki z przyciskami połączonej kablem sterującym (opcja na życzenie).

Możliwości pracy:

Zastosowanie elektrowciągu Minifor

SPECYFIKACJE (Na życzenie: inne napięcia i częstotliwości)

Modele TR10 TR30 TR30S TR50
Maks. obciążenie robocze: Standard [kg] 100 300 300 500
Wielokrążkowe [kg] 200 600 600 950
Prędkość Standard [m/min] 15 5 13 7
Wielokrążkowe [m/min] 7,5 2,5 6,5 3,5
Typ silnika Jednofazowy Jednofazowy Jednofazowy-Trójfazowy Jednofazowy-Trójfazowy
Moc [Kw] 0,25 0,25 1,1 1,1
Natężenie przy rozruchu [A] 17,3 17,3 16-19/11 16-19/11
Natężenie nominalne [A] 3,9 3,9 8-5,9/3,4 8-5,9/3,4
Napięcie zasilania [V] 230 230 230-230/400 230-230/400
Częstotliwość [Hz] 50 50 50 50
Napięcie sterowania [V] 230 230 230-48 230-48
Średnica liny stalowej [mm] 6,5 6,5 6,5 6,5
Ciężar liny na 1 metr [kg] 0,17 0,17 0,17 0,17

Prezentacja multimedialna MINIFOR:

Formularz zapytania

ELEKTROWCIĄGI BUDOWLANE

Doskonałej klasy elektrowciągi budowlane zakupicie Państwo za pośrednictwem firmy Orome. Już od wielu lat z powodzeniem zajmujemy się obsługą sektorów budownictwa oraz przemysłu dostarczając urządzenia na miarę potrzeb i oczekiwań.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak liczne są wymagania naszych odbiorców, dlatego też dostępna oferta obejmuje nie tylko elektrowciągi, ale całe spektrum urządzeń, takich jak: rusztowania, drabiny, schody, podesty, platformy podnoszące, wciągarki, wciągniki, zawiesia uchwyty, wagi hakowe, dynamometry, wiertarki, wiertarko-frezarki, giętarki, szlifierki, ostrzarki, zbiorniki, palety wyłapujące, pojemniki, domki, bariery, narzędzia budowlane oraz siłowniki hydrauliczne.

Innowacyjne rozwiązania to nasza domena, o czym możecie się Państwo przekonać podejmując współpracę z Orome. Zespół kompetentnych pracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży chętnie służy profesjonalnym doradztwem na każdym etapie. Być może nasuną się wątpliwości, który wariant elektrowciągu budowlanego będzie najkorzystniejszy do konkretnych zastosowań, wówczas zachęcamy do kontaktu. Dbamy o budowanie dobrych relacji z klientami, dlatego już teraz pragniemy Państwa zapewnić, że dokładnie wyjaśnimy wszelkie nurtujące kwestie, jednocześnie służąc rzetelnym doradztwem. W tym miejscu chcemy też wspomnieć, że modele elektrowciągów będących w ofercie wyposażone zostały w nowoczesne komponenty oraz technologie, co z kolei przekłada się na ich niezawodne działanie i wydajność. Co więcej, jesteśmy przekonani, że konkurencyjne ceny, jakie proponujemy na elektrowciągi skutecznie przekonają do skorzystania z prezentowanej oferty.

Specyficzne konstrukcje, jakimi charakteryzują się elektrowciągi z całą pewnością docenią nawet najbardziej wymagający użytkownicy dla których precyzja i sprawne działania stanowią istotne kryteria.

Preferujemy indywidualne podejście do klienta, w związku z tym, kiedy już tylko będziecie Państwo zdecydowani na określony wariant elektrowciągów dołożymy wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane w możliwie jak najkrótszym czasie.

Tymczasem zapraszamy do odwiedzenia strony naszego serwisu na której zamieściliśmy dokładne specyfikacje urządzeń oferowanych w Orome. Ufamy, że współpraca z nami przyczyni się do obustronnego zadowolenia.

Specjalizujemy się również w realizacji niestandardowych zleceń, o szczegóły prosimy pytać naszych konsultantów. Współpraca z Orome to bardzo korzystna decyzja, zapraszamy!

Ta strona używa plików cookie oraz innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.      
ZGADZAM SIĘ