Mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami

Wstawianie wykolejonego pociągu z powrotem na szyny

Gdy dojdzie do wykolejenia pociągu, w celu ponownego wstawienia kół na szyny skład należy podnieść i przesunąć w boku. Służy do tego system wkolejania.

System wkolejania Holmatro oferuje rozwiązanie do szybkiego, bezpiecznego i kontrolowanego wkolejania pojazdów szynowych na tory. Dzięki nieskomplikowanej konstrukcji systemu lekkie komponenty można łatwo umieszczać, montować i demontować w pojedynkę, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Zapewnia to ciągłość pracy poprzez znaczne zmniejszenie opóźnień i kosztów.

Każde zastosowanie Systemu wkolejania jest inne i tak samo jest z każdym budżetem. Dlatego Holmatro oferuje 3 gotowe zestawy, każdy z nich do stosowania w innych okolicznościach. Jeśli dany zestaw odpowiada Państwa oczekiwaniom, a niewielka zmiana sprawiłaby, że pasowałby jeszcze lepiej, można go łatwo zmodyfikować, wybierając inną funkcję, przesuwania, podnoszenia i podzespoły do podłączenia. Istnieje również możliwość stworzenia własnego Systemu wkolejania. Wybór należy do Państwa!

 


Zestaw podstawowy

Zestaw podstawowy Systemu wkolejania Holmatro nadaje się do wkolejania pojazdów szynowych o maksymalnej masie 181 ton. Podstawowy zestaw zawiera wszystkie podzespoły konieczne do podnoszenia i przesuwania pojazdów szynowych oraz do odpowiedniego kontrolowania Systemu wkolejania.

Zestaw podstawowy Systemu wkolejania Holmatro nadaje się do pojazdów szynowych o maksymalnej masie 181 ton. Dwa cylindry teleskopowe, każdy o nośności skutecznej 68 ton w pierwszym i 21 ton w drugim stopniu oraz całkowitym skoku 220 mm do podnoszenia pojazdów szynowych. Oba cylindry umieszczone są na saniach poprzecznych, które znajdują się na belce. Sanie poprzeczne połączone są ze sobą przy pomocy dwóch rozpórek poprzecznych o regulowanej długości. Między rozpórkami poprzecznymi znajduje się cylinder poprzeczny o nośności skutecznej ciągnięcia i pchania 12 ton. Cylinder poprzeczny pcha lub ciągnie sanie poprzeczne po belce. W tym zestawie znajdują się dwie belki – 2200 mm i 1100 mm. Belki są połączone ze sobą przez zestaw łączeniowy.

Mechaniczne zabezpieczenie składa się z różnych pierścieni zabezpieczających. Pierścienie zabezpieczające można bezpiecznie umieścić wokół tłoka cylindra teleskopowego przy pomocy widełek. Płyty wypełniające sań można umieścić pod cylindrami teleskopowymi, jeśli zajdzie taka potrzeba, gdy konieczne jest wypełnienie przestrzeni między cylindrami a punktami podnoszenia. Urządzenie zabezpieczające chroni pojazd przed zsunięciem się w trakcie podnoszenia.

Wszystkie cylindry są sterowane przez hydrauliczną pompę Vari 230 V i przez FlowPanel. Przy pomocy FlowPanel operator może precyzyjnie regulować przepływ oleju do każdego cylindra indywidualnie i kontrolować obciążenie podczas podnoszenia i przesuwania. Ciśnienie rzeczywiste w każdym cylindrze można zobaczyć na czytelnych manometrach. Cylindry i pompa połączone są ze sobą przy pomocy pojedynczych lub podwójnych węży wydłużających o długości 20 metrów. Kolory węży odpowiadają kolorom na FlowPanel, aby zapobiec nieprawidłowemu podłączeniu.

Zestaw zaawansowany

Zestaw zaawansowany Systemu wkolejania Holmatro nadaje się do wkolejania pojazdów szynowych o maksymalnej masie 181 ton. Zaawansowany zestaw zawiera wszystkie podzespoły z zestawu podstawowego plus cylindry teleskopowe o dłuższym skoku, które mogą przejąć podnoszenie pojazdu szynowego, gdy podstawowe cylindry podnoszące zostaną całkowicie wysunięte. Wszystkie cylindry zawierają zawory obniżające z wbudowaną funkcją zabezpieczającą przed pęknięciem węży. Zestaw jest również wyposażony w mocną, ręcznie sterowaną pompę Quattro w celu zapewnienia zsynchronizowanego podnoszenia i opuszczania.

Zestaw zaawansowany Systemu wkolejania Holmatro nadaje się do pojazdów szynowych o maksymalnej masie 181 ton. Dwa cylindry teleskopowe, każdy o nośności skutecznej 68 ton w pierwszym i 21 ton w drugim stopniu oraz całkowitym skoku 220 i 550 mm do podnoszenia pojazdów szynowych. Oba cylindry umieszczone są na saniach poprzecznych, które znajdują się na belce. Sanie poprzeczne połączone są ze sobą przy pomocy dwóch rozpórek poprzecznych o regulowanej długości. Między rozpórkami poprzecznymi znajduje się cylinder poprzeczny o nośności skutecznej ciągnięcia i pchania 12 ton. Cylinder poprzeczny pcha lub ciągnie sanie poprzeczne po belce. W tym zestawie znajdują się dwie belki – 2200 mm i 1100 mm. Belki są połączone ze sobą przez zestaw łączeniowy.

Mechaniczne zabezpieczenie składa się z różnych pierścieni zabezpieczających. Pierścienie zabezpieczające można bezpiecznie umieścić wokół tłoka cylindra teleskopowego przy pomocy widełek. Płyty wypełniające sań można umieścić pod cylindrami teleskopowymi, jeśli zajdzie taka potrzeba, gdy konieczne jest wypełnienie przestrzeni między cylindrami a punktami podnoszenia. Urządzenie zabezpieczające chroni pojazd przed zsunięciem się w trakcie podnoszenia.

Wszystkie cylindry są obsługiwane przez potężną pompę Quattro, która wysyła 4 równe przepływy do 4 niezależnych, ręcznie sterowanych zaworów sterujących. Operowanie czterema zaworami sterującymi jednocześnie gwarantuje jednakowe prędkości skoków cylindrów podczas podnoszenia i opuszczania, niezależnie od obciążenia, które przenoszą. Oczywiście zawory mogą być sterowane osobno, aby sterować cylindrami indywidualnie. Ciśnienie rzeczywiste w każdym cylindrze można zobaczyć na czytelnych manometrach. Cylindry i pompa połączone są ze sobą przy pomocy pojedynczych lub podwójnych węży wydłużających o długości 20 metrów. Kolory węży odpowiadają kolorom na panelu sterującym pompy, aby zapobiec nieprawidłowemu podłączeniu.

Zestaw Premium

Zestaw Premium Systemu wkolejania Holmatro to największy z dostępnych systemów, który nadaje się do wkolejania ciężkich pojazdów szynowych o maksymalnej masie 339 ton. Zestaw Premium zawiera wszystkie podzespoły z zestawu zaawansowanego plus cylindry teleskopowe o dużej wytrzymałości oraz potężną pompę Quattro ze zdalnym sterowaniem bezprzewodowym w celu zapewnienia synchronizowanego podnoszenia i opuszczania.

Zestaw Premium Systemu wkolejania Holmatro nadaje się do pojazdów szynowych o maksymalnej masie 339 ton. W ramach zestawu dostarczane są trzy rodzaje cylindrów teleskopowych do podnoszenia pojazdu szynowego: cylindry o nośności skutecznej 127 ton w pierwszym stopniu i 63 ton w drugim stopniu, o całkowitym skoku 500 mm; plus cylindry o nośności skutecznej 68 ton w pierwszym i 21 ton w drugim stopniu oraz całkowitym skoku 200 lub 550 mm. Dwa cylindry – jednakowe modele – umieszczone są na saniach poprzecznych, które znajdują się na belce. Sanie poprzeczne połączone są ze sobą przy pomocy dwóch rozpórek poprzecznych o regulowanej długości. Między rozpórkami poprzecznymi znajduje się cylinder poprzeczny o nośności skutecznej ciągnięcia i pchania 12 ton. Cylinder poprzeczny pcha lub ciągnie sanie poprzeczne po belce. W tym zestawie znajdują się dwie belki – 2200 mm i 1100 mm. Belki są połączone ze sobą przez zestaw łączeniowy.

Mechaniczne zabezpieczenie składa się z różnych pierścieni zabezpieczających. Pierścienie zabezpieczające można bezpiecznie umieścić wokół tłoka cylindra teleskopowego przy pomocy widełek. Płyty wypełniające sań można umieścić pod cylindrami teleskopowymi, jeśli zajdzie taka potrzeba, gdy konieczne jest wypełnienie przestrzeni między cylindrami a punktami podnoszenia. Urządzenie zabezpieczające chroni pojazd przed zsunięciem się w trakcie podnoszenia.

Wszystkie cylindry są obsługiwane przez potężną pompę Quattro, która wysyła 4 równe przepływy do 4 niezależnych, sterowanych bezprzewodowo zaworów sterujących. Operowanie czterema zaworami sterującymi jednocześnie gwarantuje jednakowe prędkości skoków cylindrów podczas podnoszenia i opuszczania, niezależnie od obciążenia, które przenoszą. Oczywiście zawory mogą być sterowane osobno, aby sterować cylindrami indywidualnie. Ciśnienie rzeczywiste w każdym cylindrze można zobaczyć na czytelnych manometrach. Cylindry i pompa połączone są ze sobą przy pomocy pojedynczych lub podwójnych węży wydłużających o długości 20 metrów. Kolory węży odpowiadają kolorom na panelu sterującym pompy, aby zapobiec nieprawidłowemu podłączeniu.

  ​​​​​​​

Formularz zapytania